Monday, April 28, 2014

Nokia Oyj:n vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus

   

Nokia Oyj:n vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus

Nokia Oyj
Osavuosikatsaus
29.4.2014 klo 8.00

Tämä on tiivistelmä tänään julkistetusta vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksesta. Vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on saatavilla osoitteessa http://company.nokia.com/luvut. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen osavuosikatsaukseen.

TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

 

Vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen pääkohdat jatkuvien toimintojen osalta*:

Nokian vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos 0,04 euroa (0,01 euroa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä), laimennettu raportoitu osakekohtainen tulos 0,03 euroa (-0,03 euroa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä)

Nokian vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 2,7 miljardia euroa laskien 15 % verrattuna vuoden 2013 ensimmäiseen neljännekseen.

 • Nokian jatkuvien toimintojen operatiivinen kannattavuus ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 304 miljoonaan euroon vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä vastaten 11,4 %:a liikevaihdosta verrattuna vuoden 2013 ensimmäiseen neljännekseen, jolloin jatkuvien toimintojen operatiivinen kannattavuus ilman kertaluonteisia eriä oli 254 miljoonaa euroa vastaten 8,1 %:a liikevaihdosta.
 • Networksin operatiivinen kannattavuus ilman kertaluonteisia eriä vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä oli vahva ei-IFRS-liikevoiton ollessa 216 miljoonaa euroa vastaten 9,3 % liikevaihdosta verrattuna vuoden 2013 ensimmäiseen neljännekseen, jolloin ei-IFRS-liikevoitto oli 196 miljoonaa euroa vastaten 7,0 % liikevaihdosta. Tämä johtui ensisijaisesti korkeammasta bruttokateprosentista, joka oli seurausta ohjelmistomyynnin kasvaneesta osuudesta, merkittävästä tehokkuuden parantumisesta Global Services -yksikössä sekä Mobile Broadband -yksikön liikevaihdon kasvaneesta osuudesta.
 • HERE-liiketoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 185 miljoonaan euroon vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä kasvaen 13 % vuoden 2013 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna johtuen vahvasta myynnistä autoteollisuuden asiakkaille.
 • Technologies-liiketoiminta pääsi sopimukseen HTC:n kanssa vahvistaen Nokian implementaatiopatenttien asemaa ja antaen Technologies-liiketoiminnalle mahdollisuuden keskittyä uusien lisensointimahdollisuuksien kartoittamiseen.

 

*)ks. Alla olevan Yhteenveto taloudellisista pääkohdista -taulukon alaviite 4 liittyen Nokian nykyiseen toiminnalliseen ja raportoinnin rakenteeseen

 

Tasetta koskevat pääkohdat:

 • Nokia-yhtymän tase ja kassa-asema olivat vahvoja vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen lopussa bruttokassan ollessa 6,9 miljardia euroa ja nettokassan ollessa 2,1 miljardia euroa verrattuna vuoden 2013 viimeisen neljänneksen loppuun, jolloin bruttokassa oli 9,0 miljardia euroa ja nettokassa oli 2,3 miljardia euroa.
 • Nokian bruttokassan lasku vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti tiettyjen velkojen takaisinmaksusta vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä. Takaisinmaksettujen velkojen arvo oli noin 1,8 miljardia euroa.
 • Jos olennaisilta osin koko Devices & Services -liiketoimintamme myynti Microsoftille olisi tapahtunut ennen vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen loppua, Nokian bruttokassa olisi ollut noin 10,5 miljardia euroa ja nettokassa noin 7,1 miljardia euroa vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen lopussa.

 

Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa kommentoi yhtiön

etenemistä:

 

Nokia aloittaa uuden aikakauden saatuaan päätökseen Microsoftin kanssa tekemänsä yritysjärjestelyn. Olemme luottavaisia tulevaisuuteen. Nokian tavoite on olla edelläkävijä teknologioissa, jotka ovat tärkeitä maailmassa, jossa miljardit älykkäät laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Olemme määritelleet strategisen suuntamme, ja lahjakkaat tiimimme voivat keskittyä täysin visiomme tavoitteluun pohjautuen Nokian kolmeen vahvaan liiketoimintaan, jotka ovat Networks, HERE ja Technologies. Nokialla on vahva asema kaikissa näissä kolmessa liiketoiminnassa ja näemme houkuttelevia mahdollisuuksia investoida kasvuun. Aiomme lisäksi keskittyä tehokkaaseen pääomarakenteemme hoitamiseen ja kerroimme käynnistävämme 5 miljardin euron pääomarakenteen optimointiohjelman.

 

Kaikki kolme liiketoimintaamme tekivät hyvän tuloksen vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä. Olimme erityisen tyytyväisiä Networks-liiketoiminnan operatiiviseen kannattavuuteen ilman kertaluonteisia eriä, joka pysyi vahvana. Networksistä on toimitusjohtajamme Rajeev Surin johtamana kasvanut innovaatiojohtaja, ja yhtiön strateginen keskittyminen ja taloudellinen suoriutuminen ovat kehittyneet merkittävästi. Uskomme, että Nokian toimitusjohtajaksi nimitetty Rajeev Suri on oikea henkilö viemään yhtiötä eteenpäin ja että hänen intohimonsa teknologiaa kohtaan auttaa varmistamaan sen, että Nokia kehittää jatkossakin teknologioita, joilla on positiivinen vaikutus ihmisten elämään.

 

YHTEENVETO TALOUDELLISISTA PÄÄKOHDISTA

 

Vuoden 2014 ensimmäisen
neljänneksen raportoidut ja
ei-IFRS-luvut1-4

Miljoonaa euroa

1-3/
2014

1-3/
2013

Muutos 1-3/2014 vs.
1-3/2013

10-12/
2013

Muutos 1-3/2014 vs.
10-12/
2013

Jatkuvat toiminnot

 

 

 

 

 

Liikevaihto

2 664

3 140

-15 %

3 476

-23 %

Bruttokateprosentti
(ei-IFRS)

45,7 %

39,3 %

 

42,5 %

 

Toimintakulut (ei-IFRS)

-925

-1 004

-8 %

-1 018

-9 %

Liikevoitto (ei-IFRS)

304

 254

20 %

409

-26 %

Ei-IFRS-oikaisut

62

 283

 

134

 

Liikevoitto

242

- 30

 

274

-12 %

Tulos per osake,
laimennettu, euroa
(ei-IFRS)

0,04

0,01

300 %

0,08

-50 %

Tulos per osake,
laimennettu, euroa
(raportoitu)

0,03

-0,03

 

0,05

-40 %

Liiketoiminnan
nettorahavirta6

198

498

-60 %

 

 

Nettokassa ja muut
likvidit varat5

2 075

4 479

-54 %

2 308

-10 %

Networks

 

 

 

 

 

Liikevaihto

2 328

2 804

-17 %

3 105

-25 %

Mobile Broadband
liikevaihto

1 250

1 244

0 %

1 563

-20 %

Global Services
liikevaihto

1 069

1 423

-25 %

1 540

-31 %

Bruttokateprosentti
(ei-IFRS)

39,6 %

34,0 %

 

37,6 %

 

Liikevoitto (ei-IFRS)

216

196

10 %

349

-38 %

Liikevoittoprosentti
(ei-IFRS)

9,3 %

7,0 %

 

11,2 %

 

HERE

 

 

 

 

 

Liikevaihto

209

216

-3 %

255

-18 %

Bruttokateprosentti
(ei-IFRS)

77,5 %

75,5 %

 

75,6 %

 

Liikevoitto (ei-IFRS)

10

-5

 

25

-60 %

Liikevoittoprosentti
(ei-IFRS)

4,8 %

-2,3 %

 

9,8 %

 

Technologies

 

 

 

 

 

Liikevaihto

131

123

7 %

121

8 %

Bruttokateprosentti
(ei-IFRS)

98,5 %

99,2 %

 

98,4 %

 

Liikevoitto (ei-IFRS)

86

73

18 %

81

6 %

Liikevoittoprosentti
(ei-IFRS)

65,6 %

59,3 %

 

66,9 %

 

Lopetetut toiminnot

 

 

 

 

 

Liikevaihto

1 929

2 765

-30 %

2 633

-27 %

Liikevoitto (ei-IFRS)

-306

-73

 

-191

 

Liikevoitto

-326

-120

 

-198

 

Liikevoittoprosentti
(ei-IFRS)

-15,9 %

-2,6 %

 

-7,3 %

 

Liikevoittoprosentti

-16,9 %

-4,3 %

 

-7,5 %

 

Liiketoiminnan
nettorahavirta6

-336

-292

 

 

 

Nokia-yhtymä
(jatkuvat
ja lopetetut
toiminnot)

 

 

 

 

 

Tulos per osake,
laimennettu, euroa
(ei-IFRS)

-0,04

-0,02

 

0,03

 

Tulos per osake,
laimennettu, euroa
(raportoitu)

-0,06

-0,07

 

-0,01

 

Liiketoiminnan
nettorahavirta

-138

206

 

53

 

Nettokassa ja muut
likvidit varat5

2 075

4 479

-54 %

2 308

-10 %

 


Alaviite 1 liittyen ei-IFRS-tulokseen (johon viitataan myös ilmauksella "ilman kertaluonteisia eriä"):
Tämän taloudellisen katsauksen tulostiedot ovat tilintarkastamattomia. Tässä dokumentissa esitetyt prosentit ja luvut on pyöristetty ja näin ollen yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa erota esitetystä summaluvusta ja luvut voivat myös poiketa aiemmin julkaistusta taloudellisesta tiedosta. Nokia antaa raportoitujen IFRS-tietojen lisäksi tiettyjä ei-IFRS-tietoja, jotka kuvaavat liiketoiminnan toiminnallista tulosta ilman kertaluonteisia eriä. Ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä olennaisia kertaluonteisia eriä minään raportointijaksona. Lisäksi ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä aineettomien hyödykkeiden poistoja, muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä ja vaihto-omaisuuden oikaisueriä, jotka johtuvat i) Networksin (aiemmin NSN) perustamisesta ja ii) kaikista 30.6.2008 jälkeen toteutuneista yrityskaupoista. Nokia uskoo, että ei-IFRS-tunnuslukumme antavat sekä yhtiön johdolle että sijoittajille täydentävää tietoa Nokian liiketoiminnan tuloksen kehityksestä ilman yllä kuvattuja eriä, joilla ei välttämättä ole merkitystä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen kannalta. Ei-IFRS-tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään vastaavista IFRS-tunnusluvuista tai niiden sijasta. Ei-IFRS-tunnuslukuja tulee tarkastella yhdessä niitä lähinnä vastaavien raportoitujen IFRS-tunnuslukujen kanssa. Alaviite 2 sisältää tietoa niistä kertaeristä, jotka eivät sisälly ei-IFRS-tunnuslukuihin. Lisätietoja mukaan lukien ei-IFRS-tunnuslukujen täsmäytys raportoituihin IFRS-tunnuslukuihin vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen ja vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen osalta esitetään vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen taulukot sisältävän täydellisen taloudellisen katsauksen sivuilla 23-27. Vuoden 2013 viimeisen neljänneksen ei-IFRS-tunnuslukujen täsmäytys raportoituihin IFRS-lukuihin löytyy 23.1.2014 julkaistun viimeisen neljänneksen taulukot sisältävän täydellisen osavuosikatsauksen sivuilta 19- ja 21-26..  

 

Alaviite 2 liittyen jatkuvien toimintojen ei-IFRS-tunnuslukuihin, joihin eivät sisälly seuraavat erät:

Vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen 62 miljoonaa euroa, johon sisältyvät:

 • 15 miljoonan euron Networksin uudelleenjärjestelyistä ja muista niihin liittyvistä kertaeristä johtuva kuluerä.
 • 3 miljoonan euron HERE-liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuva kuluerä.
 • 9 miljoonaa euroa transaktio- sekä muita kuluja yhtymän yhteisissä toiminnoissa liittyen Devices & Services -liiketoiminnan myyntiin Microsoftille.
 • 3 miljoonaa euroa transaktio- sekä muita kuluja Technologies-liiketoiminnassa liittyen Devices & Services -liiketoiminnan myyntiin Microsoftille
 • 6 miljoonaa euroa transaktio- sekä muita kuluja HERE-liiketoiminnassa liittyen Devices & Services -liiketoiminnan myyntiin Microsoftille
 • 22 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat Motorola
 • Solutions -verkkoliiketoiminnan hankinnasta.
 • 3 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat NAVTEQ- yrityskaupasta

 

Vuoden 2013 viimeisen neljänneksen 134 miljoonaa euroa (netto), johon sisältyvät:

 • 95 miljoonan euron Networksin uudelleenjärjestelyistä ja muista niihin liittyvistä kertaeristä johtuva kuluerä.
 • 4 miljoonan euron HERE-liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuva kuluerä.
 • 22 miljoonaa euroa transaktio- sekä muita kuluja liittyen Devices & Services -liiketoiminnan myyntiin Microsoftille.
 • 11 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat Motorola Solutions -verkkoliiketoiminnan hankinnasta.
 • 3 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat NAVTEQ-yrityskaupasta.

 

Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen 283 miljoonaa euroa (netto), johon sisältyvät:

 • 129 miljoonan euron Networksin uudelleenjärjestelyistä ja muista niihin liittyvistä kertaeristä johtuva kuluerä mukaan lukien avainmarkkinoille ja tuotesegmentteihin keskittyvän strategian mukainen maa- ja sopimusvähennyksiin liittyvä 53 miljoonan euron kuluerä.
 • 5 miljoonan euron HERE-liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuva kuluerä.
 • 64 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat Networksin (aiemmin Nokia Siemens Networksin tai NSN) perustamisesta ja Motorola Solutions -verkkoliiketoiminnan hankinnasta.
 • 87 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat NAVTEQ-yrityskaupasta.

                                                                                                                       

Alaviite 3 liittyen lopetettujen toimintojen ei-IFRS-oikaisuihin

Vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen 19 miljoonaa euroa (netto), johon sisältyvät

 • 19 miljoonaa euroa transaktio- sekä muita kuluja liittyen Devices & Services -liiketoiminnan myyntiin Microsoftille.

 

Vuoden 2013 viimeisen neljänneksen 7 miljoonaa euroa (netto), johon sisältyvät:

 • 7 miljoonaa euroa transaktio- sekä muita kuluja liittyen Devices & Services -liiketoiminnan myyntiin Microsoftille.

 

Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen 47 miljoonaa euroa (netto), johon sisältyvät:

 • 72 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulu
 • 27 miljoonan euron tuottoerä liittyen kartelliriidan sopimiseen

 

Alaviite 4 liittyen toiminnalliseen ja raportoinnin rakenteeseen: Nokiassa on kolme liiketoimintaa: Networks, HERE ja Technologies ja neljä toiminta- ja raportoitavaa segmenttiä. Nämä segmentit ovat: Networks -liiketoiminnan Mobile Broadband- and Global Services -yksiköt, HERE ja Technologies. Kuvailemme alla neljää raportoivaa segmenttiämme. Mobile Broadband -yksikkö tarjoaa operaattoreille radio- ja verkkotuotteita sekä ohjelmistoja, joita tarvitaan langattomiin ääni- ja datapalveluihin. Global Services tarjoaa operaattoreille laajan valikoiman palveluita, joihin muun muassa kuuluvat verkon toimitus-, asennus- ja ylläpitopalvelut, asiakastukipalvelut sekä järjestelmä-integraatio. lHERE-liiketoiminta keskittyy paikkatietopalveluiden ja paikallisten kaupankäyntipalveluiden kehittämiseen. Technologies -liiketoimintamme perustuu Nokian Chief Technology Office ("CTO") -yksikköön ja IPR (Intellectual Property Rights) -toimintoihin. Networks pitää myös sisällään Networks Muu -osion, joka sisältää muiden kuin ydinliiketoimintojen liikevaihdon, hankintamenot ja toimintakulut sekä Optical Networks -osion 6.5.2013 asti, jolloin sen myynti saatettiin loppuun. Networks Muu -osio pitää myös sisällään Networksin uudelleenjärjestelyistä ja muista niihin liittyvistä kertaeristä johtuvia kulueriä.Tämän lisäksi Nokia julkistaa erillistä tietoa lopetettujen toimintojen osalta johtuen 3.9.2014 julkistetusta ja 25.4. loppuun saatetusta yritysjärjestelystä, jossa Nokia myi olennaisilta osin koko Devices & Services -liiketoimintansa Microsoftille (Devices & Services -liiketoiminnan myynti). Nokia sai päätökseen Siemensin osuuden oston Nokian ja Siemensin yhteisyritys Nokia Siemens Networksistä 7.8.2013 ja nimesi yhtiön Nokia Solutions and Networksiksi, josta käytetään myös lyhennettä NSN. Ennen tätä yritysjärjestelyä NSN:n tulos raportoitiin yhtenä raportoitavana segmenttinä Nokian taloudellisessa raportoinnissa. Devices & Services -liiketoiminnan myynnin myötä NSN:n uudeksi nimeksi tuli Networks. Vuoden 2013 kolmannesta neljänneksestä lähtien Nokia on raportoinut taloudellista tietoa kahta Networksin raportoitavaa segmenttiä koskien, jotka ovat Mobile Broadband ja Global Services. Vuoden 2013 viimeisestä neljänneksestä lähtien Devices & Services -liiketoiminta on raportoitu lopetettuna toimintona. Tämän vuoksi olemme uudelleenryhmitelleet historiallista tulostietoa vertailtavuuden mahdollistamiseksi. Kuten on tavanomaista, historiallista tulostietoa uudelleenryhmiteltäessä ja eriä allokoitaessa on tehty tiettyjä harkintaan perustuvia valintoja. Viitaamme yleisesti tässä raportissa liiketoimintoihimme ja raportoitaviin segmentteihimme niiden nykyisillä nimillä, kun käsittelemme aikaisempia ajanjaksoja koskevia taloustietoja. Voimme kuitenkin käyttää termejä "Networks", "Nokia Solutions and Networks" tai "NSN" sekä "Technologies" ja "Advanced Technologies" toistensa korvikkeina tässä raportissa.

Alaviite 5 liittyen Nokian nettokassaan ja muihin likvideihin varoihin: Kassa ja muut likvidit varat vähennettynä korollisilla veloilla. Lisätietoa Nokia-yhtymän korollisista rahoitusveloista esitetään Nokian taulukot sisältävän vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen täydellisen osavuosikatsauksen taulukkosivuilta 41-42.

 

Alaviite 6 liittyen jatkuvien ja lopetettujen toimintojen nettokassaan: Vertailukelpoista tietoa vuoden 2014 viimeistä neljännestä koskien ei ole saatavilla. Tammi-joulukuussa 2013 jatkuvien toimintojen sisääntulevat liiketoiminnan nettorahavirrat olivat 1 133 miljoonaa euroa ja lopetettujen toimintojen ulosmenevät nettorahavirrat olivat 1 062 miljoonaa euroa.

 

NOKIAN NÄKYMÄT

 

Jatkuvat toiminnot

 • Nokia arvioi edelleen Networksin ei-IFRS-liikevoittoprosentin koko vuonna 2014 asettuvan kohti Networksin pitkän aikavälin tavoitteen 5-10 % yläpäätä. Tämän lisäksi Nokia arvioi Networksin liikevaihdon kasvavan vuoden 2014 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tämä näkymä perustuu Nokian arvioihin useista eri tekijöistä, joihin kuuluvat
  • toimialan kilpailudynamiikka; 
  • tuotevalikoiman painotus ja alueellinen jakauma;
  • laajojen uusien verkkojen rakennushankkeiden ajoittuminen; ja
  • arvioitu Networksin muutosohjelmien myönteisen kehityksen jatkuminen.
 • Nokia arvioi ohjelmistomyynnin muodostavan pienemmän osuuden Networksin liikevaihdosta vuoden 2014 toisella neljänneksellä verrattuna vuoden 2014 ensimmäiseen neljännekseen. Tämän odotetaan vaikuttavan kielteisesti Networksin ei-IFRS-liikevoittoprosenttiin vuoden 2014 toisella neljänneksellä.
 • Nokia arvioi edelleen HERE-liiketoiminnan investoivan vuonna 2014 pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiin. Tämän arvioidaan vaikuttavan kielteisesti HERE-liiketoiminnan vuoden 2014 ei-IFRS liikevoittoprosenttiin.
 • Nokia arvioi edelleen Technologies-liiketoiminnan liikevaihdon kasvavan vuositasolla laskettuna noin 600 miljoonaan euroon vuoden 2014 aikana Microsoftin tultua merkittävämmäksi patenttilisenssinsaajaksi, kun olennaisilta osin koko Devices & Services -liiketoiminnan myynti saatiin päätökseen.
 • Nokia arvioi insentiiveihin liittyvien ulosmenevien kassavirtojen vaikuttavan kielteisesti Nokian kassavirtaan vuoden 2014 toisella neljänneksellä liittyen Networksin vahvaan tulokseen vuonna 2013. 
 • Ei-IFRS-pohjalta tarkasteltuna jatkossa, ennen kuin verotuksellinen kannattavuus on uudelleen saavutettu Suomessa, Nokia arvioi kirjaavansa noin 250 miljoonan euron verokulun vuosittain jatkuvien liiketoimintojen osalta. Tämä vastaa Networks-, HERE- ja Technologies -liiketoimintojen arvioituja verovelvoitteita. Kun verotuksellinen kannattavuus on uudelleen saavutettu Suomessa, Nokia arvioi kirjaavansa verot noin 25 %:n verokannalla, mutta Nokian vuosittain maksettavien verojen arvioidaan kuitenkin pysyvän noin 250 miljoonassa eurossa, kunnes Nokian Suomen laskennalliset verosaamiset, joita ei ole kirjattu tilinpäätökseen, ovat täysin käytetty. Vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen lopussa Nokian tilinpäätökseen kirjaamattomat Suomen laskennalliset verosaamiset olivat noin 2,4 miljardia euroa, joiden käyttö edellyttäisi noin 11,8 miljardin euron verotettavaa voittoa. Nokia arvioi käyttävänsä yhtiön tilinpäätökseen kirjaamattomia Suomen laskennallisia verosaatavia noin 200 miljoonan euron arvosta Devices & Services -liiketoiminnan myynnistä saatua voittoa vastaan. Täten Nokialle jäisi yritysjärjestelyn jälkeen 2,2 miljardia euroa kirjaamattomia Suomen laskennallisia verosaatavia, jotka voitaisiin käyttää 10,8 miljardin euron verotettavaa voittoa vastaan.
 • Nokia arvioi jatkuvien toimintojen käyttöomaisuusinvestointien vuonna 2014 olevan noin 200 miljoonaa euroa liittyen pääasiassa Networksiin.

 

NOKIA SAANUT PÄÄTÖKSEEN OLENNAISILTA OSIN KOKO DEVICES & SERVICES -LIIKETOIMINNAN MYYNNIN MICROSOFTILLE

Nokia sai päätökseen olennaisilta osin koko sen Devices & Services -liiketoiminnan myynnin Microsoftille 25.4.2014.

 

Aiemmin ilmoittamamme mukaisesti yritysjärjestelyyn liittyi mahdollisia kauppahinnan oikaisuja. Yritysjärjestelyn toteuduttua alkuperäisesti sovittu 5,44 miljardin euron kauppahinta nousi noin 170 miljoonalla eurolla johtuen nettokäyttöpääoman ja kassatulojen oikaisuista tehdystä arviosta. Tämä oikaisu perustuu arvioon, joka vahvistuu, kun lopulliset nettokäyttöpääomaa ja kassatuloja koskevat luvut ovat saatavilla, minkä odotetaan tapahtuvan vuoden 2014 toisella neljänneksellä.

 

Nokia arvioi kirjaavansa yritysjärjestelystä noin 3 miljardin euron myyntivoiton, josta noin 1,0 miljardia euroa arvioidaan olevan Suomessa verotettavaa tuloa. Myyntivoiton seurauksena Nokia arvioi kirjaavansa noin 180 miljoonaa euroa verokuluja ja käyttää noin 200 miljoonaa euroa Nokian Suomen kirjaamattomia laskennallisia verosaamisia.

 

Kuten tämän kaltaisissa laajoissa ja monitahoisissa yritysjärjestelyissä on tavanomaista, Nokia ja Microsoft tekivät lisäksi tiettyjä oikaisuja alun perin kaupan myötä Microsoftille siirtyväksi suunniteltuja varoja koskien. Näillä oikaisuilla ei ole vaikutusta yritysjärjestelyn olennaisiin ehtoihin, ja Nokialle maksetaan olennaisessa määrin korvaus kaikista sille jäävistä vastuista.

 

Intiassa sijaitseva tehtaamme jää Nokian omistukseen yritysjärjestelyn toteuduttua. Nokia ja Microsoft ovat tehneet palvelusopimuksen, jonka myötä Nokia valmistaisi väliaikaisesti matkapuhelimia Microsoftille. Koreassa Nokia ja Microsoft päättivät jättää Masanissa sijaitsevan tehtaan yritysjärjestelyn ulkopuolelle. Nokia käynnistää toimenpiteet tehtaan sulkemiseksi. Tehdas työllistää noin 200 henkeä. Näiden oikaisujen myötä Nokialta siirtyi noin 25 000 työntekijää Microsoftin palvelukseen yritysjärjestelyn toteutumisen yhteydessä.

 

Yritysjärjestelyn toteutumisen yhteydessä Nokian liikkeellelaskemat ja Microsoftin merkitsemät yhteensä 1,5 miljardin euron vaihtovelkakirjalainat lunastettiin ja kuitattiin kauppahintaa vastaan nimellisarvostaan lisättynä kertyneillä koroilla. Lunastukseen liittyen vaihtovelkakirjalainojen oman pääoman komponentin kirjanpidollisella kohtelulla oli noin 150 miljoonan euron kielteinen vaikutus Nokian nettokassaan.  

 

Jos yritysjärjestely, jossa Nokia myi olennaisilta osin koko Devices & Services -liiketoimintansa, olisi tapahtunut ennen vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen loppua, Nokian bruttokassa olisi ollut noin 10,5 miljardia euroa ja nettokassa noin 7,1 miljardia euroa vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen lopussa. Yritysjärjestelyn tuottojen ja muiden siihen liittyvien erien lisäksi tämä arvio pitää sisällään Nokian noin 250 miljoonan euron Microsoftille suorittamat maksut liittyen saatujen alustatukimaksujen ajoitukseen yritysten solmiman sopimuksen mukaisesti.

 

Nokian raportoitu bruttokassa oli 6,9 miljardia euroa ja nettokassa 2,1 miljardia euroa vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen lopussa. 

 

UUDEN STRATEGIAN JULKISTUS, HALLINTORAKENNE JA JOHTOKUNTA

Microsoft-yritysjärjestelyn toteutuminen antoi Nokialle vakaan pohjan tulevaisuuden investointien tekemiseen. Yritysjärjestely vahvisti lisäksi taloudellista asemaamme merkittävästi, mikä tukee tavoitettamme palata investment grade -tason sijoituskohteeksi. Hieman ennen yhtiön vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen julkistusta 29.4.2014 Nokia kertoi lisätietoa yhtiön jatkosta. Nokia kertoi muun muassa seuraavista asioista:

 

 • Rajeev Surin nimittäminen Nokian toimitusjohtajaksi ja pääjohtajaksi 1.5.2014 alkaen;
 • Visio olla johtoasemassa teknologioissa, jotka mahdollistavat Internetiin kytketyn maailman;
 • Vision tavoittamiseksi laadittu strategia, joka pohjautuu Nokian kolmeen vahvaan liiketoimintaan, jotka ovat Networks, HERE ja Technologies;
 • Suunniteltu 5 miljardin euron pääomarakenteen optimointiohjelma, joka sisältää hallituksen ehdotuksen Nokian vuoden 2014 varsinaiselle yhtiökokoukselle osingonmaksusta sekä hallituksen valtuuttamisesta omien osakkeiden hankintaa varten; ja 
 • Uuden hallintorakenteen ja uuden johtokunnan nimittäminen 1.5.2014 alkaen.

 

Lisätietoa aiheesta löytyy Nokian tänään julkistamassa pörssitiedotteessa, jonka otsikko on "Nokia nimittää Rajeev Surin toimitusjohtajaksi, kertoo uudesta strategiastaan, pääomarakenteensa optimointiohjelmasta ja uudesta johtokunnastaan". Tiedote on luettavissa osoitteessa http://company.nokia.com/uutiset.

 

NOKIAN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014

Nokian varsinainen yhtiökokous 2014 on suunniteltu pidettäväksi 17.6.2014. Nokian hallitus kutsuu koolle yhtiökokouksen ja julkistaa yhtiökokouskutsun ja esityslistan myöhemmin tänään.

 

VUODEN 2014 ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN PÄÄKOHTIEN TARKASTELU 

 

NOKIAN JATKUVAT TOIMINNOT

 

Yllä olevan "Yhteenveto taloudellisista pääkohdista " -taulukon alaviite 4 sisältää tietoa Nokian nykyisestä toiminnallisesta ja taloudellisesta raportointirakenteesta. Seuraava tarkastelu sisältää ei-IFRS-lukuihin perustuvaa tietoa kuvaten liiketoiminnan toiminnallista tulosta ilman kertaluonteisia eriä. "Yhteenveto taloudellisista pääkohdista" -taulukon alaviitteet 1 ja 2 sisältävät tietoa ei-IFRS-luvuista ja niistä kertaeristä, jotka eivät sisälly ei-IFRS-tunnuslukuihin alla mainittuina ajanjaksoina.

 

Liikevaihto

Seuraavassa taulukossa esitetään sekä raportoidun liikevaihdon muutos että liikevaihdon muutos ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2013 vastaavaan ajankohtaan ja vuoden 2013 viimeiseen neljännekseen verrattuna.

NOKIAN VUODEN 2014 ENSIMMÄISEN
NELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO1

 

Muutos
1-3/2014
vs.

1-3/2013

Muutos

1-3/2014

vs.

10-12/2013

Jatkuvat toiminnot,
liikevaihto - raportoitu

-15 %

-23 %

Ilman valuuttakurssimuutosten
vaikutusta1

-11 %

-22 %

Networks, liikevaihto
- raportoitu

-17 %

-25 %

Ilman valuuttakurssimuutosten
vaikutusta1

-13 %

-23 %

HERE, liikevaihto
- raportoitu

-3 %

-18 %

Ilman valuuttakurssimuutosten
vaikutusta1

-2 %

-18 %

 

Alaviite 1: Liikevaihdon muutos ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta tarkoittaa liikevaihdon muutosta, johon ei sisälly Nokian raportointivaluutan euron ja muiden valuuttojen välisten valuuttakurssimuutosten vaikutusta.

 

Nokian jatkuvien toimintojen liikevaihto vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä laski 15 % vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 23 % edelliseen neljännekseen verrattuna. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokian jatkuvien toimintojen liikevaihto olisi laskenut 11 % vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 22 % edelliseen neljännekseen verrattuna.

 

Nokian jatkuvien toimintojen liikevaihdon lasku vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna vuoden 2013 vastaavaan ajankohtaan johtui ensisijaisesti alhaisemmasta Networksin liikevaihdosta ja vähemmässä määrin alhaisemmasta HERE-liiketoiminnan liikevaihdosta. Liikevaihdon laskua osin tasoitti Technologies-liiketoiminnan liikevaihdon hienoinen kasvu. Networksin liikevaihdon lasku vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä johtui ensisijaisesti Global Services -yksikön alhaisemmasta liikevaihdosta, Networksin strategiaa tukemattomien liiketoimintojen divestoinneista ja tietyistä asiakassopimuksista ja maakohtaisista markkinoista luopumisesta.

 

Nokian jatkuvien toimintojen liikevaihdon lasku vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti Networksin alhaisemmasta liikevaihdosta ja vähemmässä määrin HERE-liiketoiminnan alhaisemmasta liikevaihdosta. Liikevaihdon laskua osin tasoitti Technologies-liiketoiminnan liikevaihdon hienoinen kasvu. Networksin ja HERE-liiketoiminnan liikevaihdon lasku vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti toimialalle tyypillisestä kausiluonteisuudesta.

 

Bruttokateprosentti

Nokian jatkuvien toimintojen bruttokateprosentti vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä parani 45,7 prosenttiin verrattuna vuoden 2013 vastaavaan ajankohtaan, jolloin bruttokateprosentti oli 39,3 %. Nokian jatkuvien toimintojen bruttokateprosentin kasvu vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna vuoden 2013 vastaavaan ajankohtaan johtui ensisijaisesti Networksin korkeammasta bruttokateprosentista ja vähemmässä määrin korkeammasta HERE-liiketoiminnan bruttokateprosentista. Networksin bruttokateprosentin kasvu vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna vuoden 2013 vastaavaan ajankohtaan johtui ensisijaisesti korkeammasta ohjelmistomyynnin osuudesta erityisesti Japanissa, Global Services -yksikön korkeammasta bruttokateprosentista, joka oli seurausta Networksin uudelleenjärjestelyohjelmasta seuranneesta merkittävästä parannuksesta yksikön tehokkuudessa, sekä Mobile Broadband -yksikön liikevaihdon korkeammasta osuudesta kokonaismyynnin jakaumassa.

 

Nokian jatkuvien toimintojen bruttokateprosentti vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä kasvoi 45,7 prosenttiin verrattuna vuoden 2013 viimeiseen neljännekseen, jolloin bruttokateprosentti oli 42,5 %. Nokian jatkuvien toimintojen bruttokateprosentin kasvu vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna vuoden 2013 viimeiseen neljännekseen johtui ensisijaisesti korkeammasta bruttokateprosentista Networksissä ja vähemmässä määrin korkeammasta bruttokateprosentista HERE-liiketoiminnassa. Networksin bruttokateprosentin kasvu vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna vuoden 2013 viimeiseen neljännekseen johtui ensisijaisesti ohjelmistomyynnin osuudesta erityisesti Japanissa, Global Services -yksikön korkeammasta bruttokateprosentista, joka oli seurausta Networksin uudelleenjärjestelyohjelmasta seuranneesta merkittävästä parannuksesta yksikön tehokkuudessa sekä Mobile Broadband -yksikön liikevaihdon korkeammasta osuudesta kokonaismyynnin jakaumassa.

 

Toimintakulut

Nokian jatkuvien toimintojen tutkimus- ja kehityskulut laskivat vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti HERE:n ja Networksin tutkimus- ja tuotekehityskulujen laskusta, joka oli pääasiassa seurasta alhaisemmista hankintamenon kohdentamiseen liittyvistä kuluista.

 

Nokian jatkuvien toimintojen tutkimus- ja kehityskulut laskivat vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti Networksin ja Technologies-liiketoiminnan tutkimus- ja tuotekehityskulujen laskusta.

 

Nokian jatkuvien toimintojen myynnin ja hallinnon kulut laskivat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti Networksin myynnin ja hallinnon kulujen laskusta ja vähemmässä määrin HERE-liiketoiminnasta ja Technologies-liiketoiminnasta.

 

Ei-IFRS-liikevoitto

Nokian jatkuvien toimintojen ei-IFRS-liikevoitto kasvoi vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti ei-IFRS-liikevoiton kasvusta Networksissä ja vähemmässä määrin HERE-liiketoiminnasta ja Technologies -liiketoiminnasta.

 

Nokian jatkuvien toimintojen ei-IFRS-liikevoitto laski vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti ei-IFRS-liikevoiton kasvusta Networksissä ja vähemmässä määrin HERE-liiketoiminnasta, jota osin tasoitti Technologies-liiketoiminnan ei-IFRS-liikevoiton kasvu.

 

Nokian ei-IFRS-muut tuotot ja kulut olivat 11 miljoonaa euroa tuottoja vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä, kun ne vuoden 2013 vastaavana ajankohtana olivat 24 miljoonaa euroa tuottoja ja vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä 51 miljoonaa euroa kuluja. Nokian ei-IFRS-muiden tuottojen ja kulujen muutos edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti seuraavien, vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä korkeampaan kulutasoon johtaneiden erien puuttumisesta: kertaluonteinen oikeudenkäyntikuluihin liittyvä varaus, arvonlisäverosaatavan alaskirjaus, myyntisaamisten arvonalentumisten lisäys sekä käyttöomaisuuden käytöstä poistamisista johtuvat kustannukset.

 

Liikevoitto

Nokian jatkuvien toimintojen liikevoitto kasvoi vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti liikevoiton kasvusta Networksissä ja vähemmässä määrin HERE- ja Technologies-liiketoiminnoissa.

 

Nokian jatkuvien toimintojen liikevoitto laski vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti liikevoiton laskusta Networksissä ja vähemmässä määrin HERE-liiketoiminnassa, jota osin tasoitti Technologies-liiketoiminnan liikevoiton kasvu.

 

Nokian muut tuotot ja kulut olivat 3 miljoonaa euroa kuluja vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä, kun ne vuoden 2013 vastaavana ajankohtana olivat 108 miljoonaa euroa kuluja ja vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä 155 miljoonaa euroa kuluja. Nokian muut tuotot ja kulut olivat vähemmän kuluja vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2013 vastaavaan ajankohtaan verrattuna johtuen ensisijaisesti alhaisemmista uudelleenjärjestelykuluista. Nokian muut tuotot ja kulut olivat vähemmän kuluja vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2013 viimeiseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti seuraavien tekijöiden puuttumisesta, jotka johtivat korkeampaan kulutasoon vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä: kertaluonteinen oikeudenkäyntikuluihin liittyvä varaus, arvonlisäverosaatavan alaskirjaus, myyntisaamisten arvonalentumisten lisäys ja käyttöomaisuuden käytöstä poistamisista johtuvat kustannukset.

 

Rahoitustuotot ja -kulut

Nokian jatkuvien toimintojen rahoitustuotot ja -kulut olivat 74 miljoonaa euroa kuluja vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä, kun ne vuoden 2013 vastaavana ajankohtana olivat 111 miljoonaa euroa kuluja ja vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä 50 miljoonaa euroa kuluja. Nettorahoituskulujen lasku vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti alhaisemmista valuuttakurssimuutoksista syntyneistä kokonaistappioista, joita osin tasoittivat korkeammat

korkokustannukset. Edelliseen neljännekseen verrattuna Nokian jatkuvien toimintojen nettorahoituskulujen kasvu vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä johtui ensisijaisesti erääseen sijoitukseemme liittyvän tuoton tuloutuksesta vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä, minkä vaikutusta osin tasoittivat korkeammat valuuttakurssimuutoksista syntyneet kokonaistappiot.

 

Verot

Nokian Suomen jatkuvien toimintojen laskennalliset verosaamiset olivat noin 2,4 miljardia euroa (laskettu käyttäen Suomen 20 %:n tuloverokantaa) vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen lopussa. Verosaamisia ei ole kirjattu

tilinpäätökseen. Suurin osa Nokian Suomen kirjaamattomista laskennallisista verosaamisista ei vanhene ja on käytettävissä Suomen verotettavaa tuloa vastaan tulevaisuudessa. Nokia jatkaa verosaamisten käytön tarpeen tiivistä seuraamista, muun muassa arvioimalla Nokian jatkuvien toimintojen taloudellisen tuloksen kehitystä Suomessa. Jos viimeaikaiset Nokian jatkuvien toimintojen taloudellisen tuloksen parannukset jatkuvat, kaikki tai osa kirjaamattomista laskennallisista verosaamisista voidaan kirjata taseeseen tulevaisuudessa.

 

Kassa ja kassavirta

Seuraavassa taulukossa esitetään Nokian jatkuvien toimintojen taloudellinen tilanne mainittujen ajanjaksojen lopussa ja vertailut edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen.

 

NOKIAN JATKUVIEN TOIMINTOJEN
TALOUDELLINEN TILANNE

Miljoonaa euroa

1-3/
2014

1-3/
2013

Muutos 1-3/
2014

vs.

1-3/
2013

10-12/

2013

Muutos

1-3/
2014

vs.

10-12/
2013

Kassa ja muut
likvidit varat

6 859

10 102

-32%

8 971

-24%

Networksin osuus

2 870

2 753

4%

2 768

4%

Nettokassa ja muut
likvidit varat1

2 075

4 479

-54%

2 308

-10%

Networksin osuus

1 868

1 484

26%

1 678

11%


Alaviite 1:
Kassa ja muut likvidit varat vähennettynä korollisilla veloilla.

  

Nokian kassa ja muut likvidit varat laskivat 2 112 miljoonalla eurolla, ja nettokassa ja muut likvidit varat laskivat 233 miljoonalla eurolla vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna vuoden 2013 viimeiseen neljännekseen. Nokian kassan ja muiden likvidien varojen lasku vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2013 viimeiseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti tiettyjen velkojen takaisinmaksusta vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä. Velkoja maksettiin takaisin 1 750 miljoonaa euroa.

 

Nokian nettokassan ja muiden likvidien varojen 233 miljoonan euron lasku vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2013 viimeiseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti lopetettujen toimintojen ulosmenevistä kassavirroista, jotka ylittivät Nokian jatkuvien toimintojen sisääntulevat kassavirrat. Nokian jatkuvien toimintojen sisääntulevat kassavirrat johtuivat ensisijaisesti Networksin sisääntulevista kassavirroista.

 

Nokian jatkuvien toimintojen oikaistu nettotulos oli 272 miljoonaa euroa vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä. Nokian jatkuvien toimintojen kassavirta sisälsi vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä noin 50 miljoonan euron sisääntulevan kassavirran liittyen Networksin muihin saataviin sekä noin 40 miljoonan euron sisääntulevan kassavirran liittyen nettokäyttöpääomaan, johon sisältyi noin 110 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelyihin liittyviä ulosmeneviä kassavirtoja. Tämän lisäksi Nokian jatkuvien toimintojen kassavirta sisälsi noin 100 miljoonaa euroa maksettuja veroja, noin 60 miljoonan euron nettokassaan kielteisesti vaikuttaneen valuuttakurssimuutoksen ja noin 50 miljoonan euron käyttöomaisuusinvestoinnit. Nokian lopetettujen toimintojen kassavirta oli noin 380 miljoonaa euroa negatiivinen vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä.

 

Networksin osuus Nokian kassasta ja muista likvideistä varoista vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen lopussa oli noin 2,9 miljardia euroa, ja sen osuus Nokian nettokassasta ja muista likvideistä varoista oli noin 1,9 miljardia euroa. Networksin osuus Nokian kassasta ja muista likvideistä varoista kasvoi noin 102 miljoonalla eurolla, ja sen osuus Nokian nettokassasta ja muista likvideistä varoista kasvoi noin 190 miljoonalla eurolla edelliseen neljännekseen verrattuna.

 

NETWORKS

 

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Networksin ja sen raportoitavien Mobile Broadband- ja Global Services -yksiköiden tuloksesta mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen.

 

YHTEENVETO NETWORKSIN
TULOKSESTA

Miljoonaa euroa

1-3/
2014

1-3/
2013

Muutos 1-3/
2014

vs.

1-3/
2013

10-12/
2013

Muutos

1-3/
2014

vs.

10-12/
2013

Liikevaihto

2 328

2 804

-17 %

3 105

-25 %

Mobile Broadband
liikevaihto

1 250

1 244

0 %

1 563

-20 %

Global Services
liikevaihto

1 069

1 423

-25 %

1 540

-31 %

Ei-IFRS-
bruttokateprosentti

39,6 %

34,0 %

 

37,6 %

 

Ei-IFRS-
toimintakulut

-704

-762

-8 %

-770

-9 %

Tutkimus-
ja kehityskulut

-421

-463

-9 %

-452

-7 %

Ei-IFRS-liikevaihto

216

196

10 %

349

-38 %

Mobile Broadband
ei-IFRS-liikevoitto

103

129

-20 %

117

-12 %

Global Services
ei-IFRS-liikevoitto

115

80

44 %

234

-51 %

Ei-IFRS-liikevoittoprosentti

9,3 %

7,0 %

 

11,2 %

 

Mobile Broadband
ei-IFRS-liikevoittoprosentti

8,2 %

10,4 %

 

7,5 %

 

Global Services
ei-IFRS-
liikevoittoprosentti

10,8 %

5,6 %

 

15,2 %

 

 

Liikevaihto

Seuraavassa taulukossa esitetään Networksin liikevaihto alueittain mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen.

 

 

NETWORKSIN LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN

Miljoonaa euroa

1-3/

2014

1-3/

2013

Muutos

1-3/

2014

vs.

1-3/

2013

10-12/

2013

Muutos

1-3/

2014

vs.

10-12/

2013

Eurooppa

630

731

-14 %

834

-24 %

Lähi-idän ja Afrikan alue

181

259

-30 %

337

-46 %

Kiinan alue

278

223

25 %

424

-34 %

Aasian ja Tyynenmeren alue

766

872

-12 %

907

-16 %

 • ohjois-Amerikka

262

424

-38 %

263

0 %

Latinalainen Amerikka

211

295

-28 %

340

-38 %

Yhteensä

2 328

2 804

-17 %

3 105

-25 %

 

Networksin liikevaihdon 17 %:n lasku vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui osittain Networksin strategiaa tukemattomien liiketoimintojen divestoinneista ja tietyistä asiakassopimuksista ja maakohtaisista markkinoista luopumisesta. Kun näitä kahta edellä mainittua tekijää ei oteta huomioon, Networksin liikevaihto laski noin 10 % vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2013 vastaavaan ajankohtaan verrattuna johtuen ensisijaisesti Global Services -yksikön alhaisemmasta liikevaihdosta. Mobile Broadband -yksikön liikevaihto kasvoi hieman edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.Networksin liikevaihdon lasku johtui myös valuuttakurssimuutosten kielteisestä vaikutuksesta. Ottamatta huomioon valuuttakurssimuutosten kielteistä vaikutusta, Networksin strategiaa tukemattomien liiketoimintojen divestointeja ja tietyistä asiakassopimuksista luopumisista ja vetäytymisestä tietyistä maista Networksin liikevaihto olisi laskenut noin 6 % vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

 

Global Services -yksikön liikevaihdon 25 %:n lasku vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti verkkoasennusten ja ylläpitopalveluiden vähentyneestä määrästä laajamittaisten verkon rakennusprojektien vähennyttyä sekä tietyistä asiakassopimuksista ja maakohtaisista markkinoista luopumisesta. Mobile Broadband -yksikön liikevaihtoon vaikutti positiivisesti runkoverkkotekniikan ja LTE-tekniikan liikevaihdon kasvu, mitä osin tasoitti muiden radioteknologioiden alhaisempi liikevaihto. Tämän johdosta Mobile Broadband -yksikön liikevaihto kasvoi hieman vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tämän lisäksi Mobile Broadband -yksikön liikevaihtoon vaikuttivat kielteisesti tiettyjen komponenttien saatavuusongelmat, joiden odotetaan edelleen vaikuttavan liiketoimintaamme ainakin vuoden 2014 toisen neljänneksen loppuun asti.

 

Alueellisesti Networksin liikevaihto laski Pohjois-Amerikassa 38 % vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti kausiluontoisesti alhaisemmasta LTE-verkkouudistusten määrästä. Lähi-idässä ja Afrikassa liikevaihto laski 30 % johtuen ensisijaisesti Networksin keskittymisestä tiettyihin maihin. Latinalaisessa Amerikassa liikevaihto laski 28 % ensisijaisesti johtuen operaattoreiden niukemmista investoinneista sekä tietyistä asiakassopimuksista luopumisesta Networksin strategian mukaisesti. Euroopassa liikevaihto laski 14 % johtuen ensisijaisesti tietyistä asiakassopimuksista luopumisesta Networksin strategian mukaisesti sekä operaattoreiden yleisesti niukemmista investoinneista. Aasian ja Tyynenmeren alueella liikevaihto laski 12 % johtuen ensisijaisesti verkkouudistusten laskusta vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen huippulukemista Koreassa. Kiinan alueella liikevaihto kasvoi 25 % ensisijaisesti uusien TD-LTE-verkkouudistusten ansiosta.

 

Networksin liikevaihdon 25 %:n lasku vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna heijastaa kausiluonteisesti alhaisempaa myyntiä sekä Mobile Broadband- että Global Services -yksiköissä. Global Services -yksikön liikevaihdon lasku vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti verkkoasennusten ja ylläpitopalveluiden vähentyneestä määrästä. Mobile Broadband -yksikön liikevaihdon lasku vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti vanhempien radioteknologioiden alhaisemmasta myynnistä. Alueellisesti Networksin liikevaihto laski vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti Kiinan alueesta, Lähi-idän ja Afrikan alueesta, Aasian ja Tyynenmeren alueesta sekä Latinalaisesta Amerikasta.

 

Global Services -yksikön osuus Networksin liikevaihdosta oli 46 % vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä, kun sen osuus oli 51 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä ja 50 % vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä. Mobile Broadband -yksikön osuus Networksin liikevaihdosta oli 54 % vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä, kun sen osuus oli 44 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä ja 50 % vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä.

 

Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Networksin liikevaihto olisi laskenut 13 % vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja laskenut 23 % edelliseen neljännekseen verrattuna. Ottamatta huomioon valuuttakurssimuutosten kielteistä kokonaisvaikutusta, Networksin strategiaa tukemattomien liiketoimintojen divestointeja ja tietyistä asiakassopimuksista luopumisista ja vetäytymisestä tietyistä maista Networksin liikevaihto olisi laskenut 6 % vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja laskenut 23 % edelliseen neljännekseen verrattuna.

 

Ei-IFRS-bruttokateprosentti
Networksin ei-IFRS-bruttokateprosentti kasvoi vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ensisijaisesti johtuen ohjelmistomyynnin korkeammasta osuudesta pääosin Japanissa, Global Services -yksikön korkeammasta bruttokateprosentista, joka oli seurausta Networksin uudelleenjärjestelyohjelmasta seuranneesta merkittävästä parannuksesta yksikön tehokkuudessa sekä Mobile Broadband -yksikön korkeammasta osuudesta kokonaismyynnin jakaumassa.

 

Networksin ei-IFRS-bruttokateprosentti kasvoi vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna ensisijaisesti johtuen ohjelmistomyynnin korkeammasta osuudesta pääosin Japanissa sekä Mobile Broadband -yksikön korkeammasta osuudesta kokonaismyynnin jakaumassa. Mobile Broadband -yksikön bruttokateprosentin parantuminen johtui ensisijaisesti alhaisemmista kuluista Kiinassa TD-LTE-tekniikkaan siirryttäessä.

 

Ei-IFRS-toimintakulut

Networksin tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut laskivat 9 % vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulujen lasku vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti liiketoimintojen divestoinneista, vähentyneistä investoinneista Networksin terävöitettyä strategiaa tukemattomissa liiketoiminnoissa sekä tutkimuksen ja tuotekehityksen parantuneesta tehokkuudesta. Tätä osin tasoittivat suuremmat investoinnit Networksin terävöitettyä strategiaa tukeviin liiketoimiin erityisesti LTE-tekniikassa. Networksin tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut laskivat 7 % edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti alhaisemmista, Networksin liiketoiminnan tuloksen kanssa yhdenmukaisesti jaksotetuista insentiivikuluista, jotka olivat koholla vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä samoin kuin tuotekehityksen parantuneesta tehokkuudesta.

 

Networksin ei-IFRS myynnin ja hallinnon kulut laskivat 5 % vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti rakenteellisista kulusäästöistä liittyen Networksin maailmanlaajuiseen uudelleenjärjestelyohjelmaan. Networksin ei-IFRS myynnin ja hallinnnon kulut laskivat 11 % edelliseen neljännekseen verrattuna heijastaen kausiluonteisesti alhaisempaa liikevaihtoa ja alhaisempia, Networksin liiketoiminnan tuloksen kanssa yhdenmukaisesti jaksotettuja insentiivikuluja, jotka olivat koholla vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä.

 

Ei-IFRS-liikevoitto
Networksin ei-IFRS-liikevoiton kasvu vuoden 2014 ensimmäisellä vuoden 2013 vastaavaan ajankohtaan verrattuna johtui ensisijaisesti Global Services -yksikön korkeammasta ei-IFRS-liikevoitosta, jota osin tasoitti Mobile Broadband -yksikön alhaisempi ei-IFRS-liikevoitto. Global Services -yksikön ei-IFRS-liikevoiton kasvu vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti korkeammasta bruttokatteesta. Mobile Broadband -yksikön ei-IFRS-liikevoiton lasku vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti alhaisemmasta bruttokatteesta.

 

Networksin ei-IFRS-liikevoiton lasku vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti Global Services -yksikön alhaisemmasta ei-IFRS-liikevoitosta ja vähemmässä määrin Mobile Broadband -yksikön alhaisemmasta ei-IFRS-liikevoitosta. Global Services -yksikön ei-IFRS-liikevoiton lasku vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti alhaisempaan bruttokatteeseen johtaneesta kausiluonteisesti alhaisemmasta liikevaihdosta, mitä osin tasoittivat alhaisemmat toimintakulut. Mobile Broadband -yksikön ei-IFRS-liikevoiton lasku vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti alhaisempaan bruttokatteeseen johtaneesta kausiluonteisesti alhaisemmasta liikevaihdosta, mitä osittain tasoittivat alhaisemmat toimintakulut.

 

Networksin ei-IFRS-muut tuotot ja kulut olivat 2 miljoonaa euroa kuluja vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä, kun ne vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä olivat 7 miljoonaa euroa tuottoja ja vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä 50 miljoonaa euroa kuluja. Networksin ei-IFRS-muut tuotot ja kulut vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä olivat vähemmän kuluja verrattuna edelliseen neljännekseen johtuen ensisijaisesti seuraavista tekijöistä, jotka johtivat korkeampaan kulutasoon vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä: kertaluonteinen oikeudenkäyntikuluihin liittyvä varaus, arvonlisäverosaatavan alaskirjaus, myyntisaamisten arvonalentuminen sekä käyttöomaisuuden käytöstä poistamisista johtuvat kustannukset.

 

Maailmanlaajuinen uudelleenjärjestelyohjelma (julkistettu marraskuussa 2011)

 

Vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä uudelleenjärjestelykulut olivat noin 15 miljoonaa euroa, ja ulosmenevät rahavirrat olivat noin 110 miljoonaa euroa. Kumulatiiviset uudelleenjärjestelykulut olivat 31.3.2014 noin 1 850 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelyn aloittamisesta, ja kumulatiiviset ulosmenevät kassavirrat olivat noin 1 350 miljoonaa euroa. Arvioimme edelleen kumulatiivisten uudelleenjärjestelyihin liittyvien kulujen olevan noin 1 950 miljoonaa euroa ja ulosmenevien kassavirtojen olevan noin 1 700 miljoonaa euroa vuoden 2014 lopussa. Kun muutosohjelma sekä uudelleenjärjestelyt ovat toteutettu kokonaisuudessaan, saattaa se johtaa muutoksiin arviossa syntyvistä kustannuksista sekä niihin liittyvistä kassavirtojen ajoituksesta ja määrästä.

 

Vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen lopussa Networksin palveluksessa oli noin 48 500 henkilöä, mikä oli noin 8 200 henkilöä vähemmän vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen lopun tilanteeseen verrattuna ja noin 100 henkilöä vähemmän vuoden 2013 viimeisen neljänneksen loppuun verrattuna.

 

HERE

 

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto HERE-liiketoiminnan tuloksesta mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen.

 

YHTEENVETO HERE-LIIKETOIMINNAN
TULOKSESTA

Miljoonaa euroa

1-3/
2014

1-3/
2013

Muutos 1-3/
2014 vs.

1-3/
2013

10-12/
2013

Muutos 1-3/
2014 vs.

10-12/
2013

Liikevaihto

209

216

-3 %

255

-18 %

Ulkoinen
liikevaihto

185

163

13 %

225

-18 %

Sisäinen
liikevaihto

24

52

-54 %

30

-20 %

Ei-IFRS-
bruttokateprosentti

77,5 %

75,5 %

 

75,6 %

 

Ei-IFRS-
toimintakulut

-154

-168

-8 %

-167

-8 %

Tutkimus- ja
kehityskulut

-117

-122

-4 %

-120

-3 %

Ei-IFRS-liikevoitto

10

-5

 

25

-60 %

Ei-IFRS-
liikevoittoprosentti

4,8 %

-2,3 %

 

9,8 %

 

HERE-liiketoiminnan sisäinen liikevaihto tarkoittaa myyntiä, joka HERE:llä oli liittyen Lopetettuun toimintoomme (aiemmin Devices & Services -liiketoiminta) joka käytti tiettyjä HERE:n palveluja mobiililaitteissaan. Tätä sisäistä liikevaihtoa ei ole eliminoitu jatkuvien toimintojen konsernituloslaskelmassa minään esitettävänä kautena. Kun D&S -liiketoiminnan myynti on saatettu päätökseen, HERE:lle ei enää synny kyseistä sisäistä liikevaihtoa, vaikkakin se kirjaa viivästettyjä tuottoja tähän liiketoimintaan liittyen kunnes 24 kuukautta on kulunut D&S-liiketoiminnan myynnin päätökseen saattamisesta. Osana Devices & Services -liiketoiminnan myyntiä Microsoftista tulee HERE-paikkatietoalustan strateginen lisenssinsaaja yhtiön maksaessa 4 vuoden lisenssistä Nokialle. Tämä tullaan kirjaamaan HERE:n ulkoisena liikevaihtona.

 

Liikevaihto

HERE-liiketoiminnan ulkoisen liikevaihdon kasvu vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti korkeammasta myynnistä autoteollisuuden asiakkaille ja hyödystä, joka liittyi erään sopimuksen muuttamiseen pysyväksi lisenssiksi. Liikevaihdon kasvua tasoitti osin alhaisempi henkilökohtaisten navigointilaitteiden myynti, joka heijasti henkilökohtaisten navigointilaitteiden markkinoiden yleistä kehitystä.

 

HERE-liiketoiminnan ulkoisen liikevaihdon lasku vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti kausiluonteisesti alhaisemmasta henkilökohtaisten navigointilaitteiden myynnistä ja heikommasta myynnistä autoteollisuuden asiakkaille, jota osin tasoitti hyöty erään sopimuksen muuttamisesta pysyväksi lisenssiksi.

 

HERE-liiketoiminnan autojen navigointijärjestelmien uusien lisenssien myynti oli 2,8 miljoonaa kappaletta vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä laskien vuoden 2013 vastaavaan ajankohtaan verrattuna, jolloin autojen navigointijärjestelmien lisenssejä myytiin 2,2 miljoonaa kappaletta ja edelliseen neljännekseen verrattuna, jolloin autojen navigointijärjestelmien lisenssejä myytiin 3,2 miljoonaa kappaletta. Autojen navigointijärjestelmien lisenssien myynti kasvoi vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti autoihin asennettujen navigointijärjestelmien kasvaneesta kuluttajakysynnästä ja autojen myynnin kasvusta. Autojen navigointijärjestelmien lisenssien myynti laski vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti autojen myynnin kausiluonteisesta laskusta.

 

Myynti autoteollisuuden asiakkaille vastasi selkeästi yli 50 %:a HERE-liiketoiminnan ulkoisesta liikevaihdosta vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä pysyen samana kuin vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä ja vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä.

 

HERE-liiketoiminnan sisäisen liikevaihdon lasku vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna sekä vuoden 2013 vastaavaan ajankohtaan että edelliseen neljännekseen johtui ensisijaisesti alhaisemmasta

myynnin jaksotuksen tuloutuksesta liittyen älypuhelintemme myyntiin.

 

Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta HERE-liiketoiminnan kokonaisliikevaihto olisi laskenut vuoden

2014 ensimmäisellä neljänneksellä 2 % vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 18 % edelliseen neljännekseen verrattuna.

 

Ei-IFRS-bruttokateprosentti

HERE-liiketoiminnan ei-IFRS-bruttokateprosentin kasvu vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2013 vastaavaan ajankohtaan verrattuna johtui ensisijaisesti hyödystä, joka liittyi erään sopimuksen muuttamiseen pysyväksi lisenssiksi sekä siitä että myynti autoteollisuuden asiakkaille vastasi suurempaa osuutta myynnin jakaumassa.

 

HERE-liiketoiminnan ei-IFRS-bruttokateprosentin kasvu vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti hyödystä, joka liittyi erään sopimuksen muuttamiseen pysyväksi lisenssiksi sekä vuoden 2013 viimeisen neljänneksen tulokseen kielteisesti vaikuttaneen kertaluonteisen lisenssikulun puuttumisesta.

 

Ei-IFRS-toimintakulut

HERE-liiketoiminnan tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut laskivat 4 % vuoden 2014 ensimmäisellä

neljänneksellä vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 3 % edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti kustannussäästötoimenpiteistä sekä parannuksista tutkimus- ja kehitystoiminnan tehokkuudessa, kuten laajemmasta automaation käytöstä karttojen luonnissa. Tätä osin tasoittivat lisääntyneet investoinnit valikoituihin kasvualueisiin.

 

HERE-liiketoiminnan ei-IFRS myynnin ja hallinnon kulut laskivat 20 % vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti kustannussäästötoimenpiteistä. HERE-liiketoiminnan ei-IFRS myynnin ja hallinnon kulut laskivat 21 % vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti kausiluonteisesti alhaisemmista markkinointikuluista.

 

Ei-IFRS-liikevoitto

HERE-liiketoiminnan ei-IFRS-liikevoiton kasvu vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti alhaisemmista toimintakuluista.

 

HERE-liiketoiminnan ei-IFRS-liikevoiton heikentyminen vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui alhaisemmasta bruttokatteesta, jota osin tasoittivat alhaisemmat toimintakulut.

 

HERE-liiketoiminnan ei-IFRS-muut tuotot ja kulut olivat 1 miljoonaa euroa tuloja vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna noin 0 euroon vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä ja vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä.

 

Technologies

 

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Technologies-liiketoiminnan tuloksesta mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen.

 

YHTEENVETO TECHNOLOGIES-
LIIKETOIMINNAN TULOKSESTA

Miljoonaa euroa

1-3/
2014

1-3/
2013

Muutos 1-3/
2014

vs.

1-3/
2013

10-12/
2013

Muutos 1-3/
2014

vs.

10-12/
2013

Liikevaihto

131

123

7 %

121

8 %

Ei-IFRS-
bruttokateprosentti

98,5 %

99,2 %

 

98,4 %

 

Ei-IFRS-
toimintakulut

-40

-48

-17 %

-37

8 %

Tutkimus- ja kehityskulut

-32

-36

-11 %

-27

19 %

Ei-IFRS-
liikevoitto

86

73

18 %

81

6 %

Ei-IFRS-
liikevo
ittoprosentti

65,6 %

59,3 %

 

66,9 %

 

 

Liikevaihto

Technologies-liiketoiminnan liikevaihdon kasvu vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2013 vastaavaan ajankohtaan verrattuna johtui ensisijaisesti korkeammista patenttilisenssituloista, jotka olivat seurausta ensisijaisesti tiettyjen lisenssinsaajien kanssa solmituista uusista sopimuksista. Liikevaihdon kasvua tasoitti osin vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen liikevaihtoa vahvistaneen immateriaalioikeusdivestoinnin puuttuminen sekä alhaisemmat patenttilisenssitulot, jotka johtuivat tiettyjen lisenssinsaajien liiketoiminnan hiljentymisestä.

 

Technologies-liiketoiminnan liikevaihdon kasvu vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti korkeammista patenttilisenssituloista, jotka olivat seurausta ensisijaisesti tiettyjen lisenssinsaajien kanssa solmituista uusista sopimuksista ja aikaisempiin immateriaalioikeusdivestointeihin liittyvistä tuloutuksista. Liikevaihdon kasvua osin tasoittivat alhaisemmat patenttilisenssitulot, jotka johtuivat tiettyjen lisenssinsaajien liiketoiminnan hiljentymisestä.

Ei-IFRS-bruttokateprosentti

Technologies-liiketoiminnan ei-IFRS-bruttokateprosentti pysyi vastaavalla tasolla niin vuoden 2013 vastaavaan ajankohtaan kuin edelliseen neljännekseen verrattuna.

 

Ei-IFRS-toimintakulut

Technologies-liiketoiminnan tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä laskivat 11 % vuoden 2013 vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja kasvoivat 19 % edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti tutkimus- ja tuotekehitysprojektien ajoituksista.

 

Technologies-liiketoiminnan ei-IFRS -myynnin ja hallinnon kulut laskivat 38 % vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2013 vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja 20 % edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti patenttien lisensointiin liittyvien oikeudenkäyntikulujen vähentymisestä.

 

Ei-IFRS-liikevoittoprosentti

Technologies-liiketoiminnan ei-IFRS-liikevoiton kasvu vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2013 vastaavaan ajankohtaan verrattuna johtui ensisijaisesti korkeammasta bruttokatteesta ja alhaisemmista toimintakuluista.

 

Technologies-liiketoiminnan ei-IFRS-liikevoiton kasvu vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti korkeammasta bruttokatteesta, jota osin tasoitti toimintakulujen kasvu.

 

Technologies-liiketoiminnan ei-IFRS-muut tuotot ja kulut olivat 2 miljoonaa euroa kuluja vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä, kun ne vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä ja vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä olivat 0 euroa.

 

LOPETETUT TOIMINNOT

 

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto lopetettujen toimintojen tuloksesta mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen.

YHTEENVETO LOPETETTUJEN
TOIMINTOJEN TULOKSESTA

Miljoonaa euroa

1-3/
2014

1-3/
2013

Muutos 1-3/
2014

vs.

1-3/
2013

10-12/
2013

Muutos 1-3/
2014

vs.

10-12/
2013

Liikevaihto

1 929

2 765

-30 %

2 633

-27 %

Ei-IFRS-
bruttokateprosentti

16,2 %

21,9 %

 

20,3 %

 

Ei-IFRS-
toimintakulut

-597

-660

-10 %

-717

-17 %

Ei-IFRS-
liikevoittoprosentti

-15,9 %

-2,6 %

 

-7,3 %

 

Liikevoittoprosentti

-16,9 %

-4,3 %

 

-7,5 %

 

 

Liikevaihto

Lopetettujen toimintojen liikevaihdon lasku vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä sekä vuoden 2013 vastaavaan ajankohtaan että edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti alhaisemmasta Mobile Phones -yksikön liikevaihdosta ja vähemmässä määrin alhaisemmasta Smart Devices -yksikön liikevaihdosta.

 

Mobile Phones -yksikön liikevaihdon laskuun vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä sekä vuoden 2013 vastaavaan ajankohtaan että edelliseen neljännekseen verrattuna vaikutti toimialan kilpailudynamiikka, mukaan lukien intensiivinen kilpailu entistä alemman hintaluokan älypuhelimissa ja intensiivinen kilpailu edullisimman hintaluokan matkapuhelimissa. Smart Devices -yksikön liikevaihdon laskuun vaikutti toimialan kilpailudynamiikka, mukaan lukien kilpailevien älypuhelinalustojen voimakas eteneminen.

Lopetettujen toimintojen kappalemääräinen myynti laski vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä sekä vuoden 2013 vastaavaan ajankohtaan että edelliseen neljännekseen verrattuna. Lopetettujen toimintojen kappalemääräisen myynnin lasku vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui alhaisemmasta Mobile Phones -yksikön kappalemääräisestä myynnistä, jota osin tasoitti korkeampi Smart Devices -yksikön kappalemääräinen myynti. Lopetettujen toimintojen kappalemääräisen myynnin lasku vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti alhaisemmasta Mobile Phones -yksikön kappalemääräisestä myynnistä ja vähemmässä määrin alhaisemmasta Smart Devices -yksikön kappalemääräisestä myynnistä.

 

Lopetettujen toimintojen keskimääräinen myyntihinta laski vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä sekä vuoden 2013 vastaavaan ajankohtaan että edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen sekä Smart Devices- että Mobile Phones -yksiköiden alhaisemmista keskimääräisistä myyntihinnoista. 

 

Vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen lopussa lopetettujen toimintojen myyntikanavan varastotasot olivat normaalin 4-6 viikon vaihteluvälin mukaisia.

 

Ei-IFRS-bruttokateprosentti

Lopetettujen toimintojen ei-IFRS-bruttokateprosentin lasku vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2013 vastaavaan ajankohtaan verrattuna johtui ensisijaisesti Smart Devices -yksikön matalammasta bruttokateprosentista ja vähemmässä määrin Mobile Phones -yksikön matalammasta bruttokateprosentista. Smart Devices -yksikön bruttokateprosenttiin vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna vaikutti kielteisesti vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen bruttokateprosenttiin myönteisesti vaikuttaneen, noin 50 miljoonan euron vaihto-omaisuuden arvostukseen liittyvän kulujen oikaisun puuttuminen. Oikaisu liittyi Windows Phone 7 -alustalle pohjautuviin Lumia-älypuhelimiin. Tämän lisäksi bruttokateprosenttiin vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä vaikutti kielteisesti 20 miljoonan euron ylimääräisiin komponenttivarastoihin liittyvä kulukirjaus. Verrattuna vuoden 2013 ensimmäiseen neljännekseen Mobile Phones -yksikön ei-IFRS-bruttokateprosentti vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä hyötyi alhaisemmista takuukuluista, jota pääosin tasoitti noin 40 miljoonan euron ylimääräisiin komponenttivarastoihin liittyvä kulukirjaus.

 

Lopetettujen toimintojen ei-IFRS-bruttokateprosentin lasku vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti Mobile Phones -yksikön matalammasta bruttokateprosentista ja vähemmässä määrin Smart Devices -yksikön matalammasta bruttokateprosentista. Edelliseen neljännekseen verrattuna Smart Devices -yksikön ei-IFRS-bruttokateprosenttiin vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä vaikutti myönteisesti noin 50 miljoonan euron kulukirjauksen puuttuminen, joka liittyi ylimääräisiin komponenttivarastoihin, tuleviin ostositoumuksiin ja vaihto-omaisuusarvostukseen ja jolla oli kielteinen vaikutus Smart Devices -yksikön bruttokateprosenttiin vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä. Tätä myönteistä vaikutusta osin tasoitti noin 20 miljoonan euron ylimääräisiin komponenttivarastoihin liittyvä kulukirjaus vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä. Edelliseen neljännekseen verrattuna Mobile Phones -yksikön ei-IFRS-bruttokateprosenttiin vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä vaikutti myönteisesti alhaisemmat takuukulut, jota pääosin tasoitti noin 40 miljoonan euron ylimääräisiin komponenttivarastoihin liittyvä kulukirjaus.

 

Ei-IFRS-toimintakulut

Lopetettujen toimintojen ei-IFRS-toimintakulujen lasku vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä sekä vuoden 2013 vastaavaan ajankohtaan että edelliseen neljännekseen verrattuna johtui alhaisemmista toimintakuluista niin Mobile Phones- kuin Smart Devices -yksiköissä.

 

Ei-IFRS-liikevoitto

Lopetettujen toimintojen ei-IFRS-liikevoiton lasku vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2013 vastaavaan ajankohtaan verrattuna johtui ensisijaisesti alhaisemmista Smart Devices- ja Mobile Phones -yksiköiden ei-IFRS-liikevoitoista. Lopetettujen toimintojen ei-IFRS-liikevoiton lasku vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui alhaisemmasta Mobile Phones -yksikön ei-IFRS-liikevoitosta, jota osin tasoitti korkeampi Smart Devices -yksikön ei-IFRS-liikevoitto.

 

Lopetettujen toimintojen ei-IFRS-muut tuotot ja kulut olivat 22 miljoonaa euroa kuluja vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä, kun ne vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä olivat 18 miljoonaa euroa kuluja ja vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä 9 miljoonaa euroa kuluja.

 

Liikevoitto

Lopetettujen toimintojen liikevoiton lasku vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2013 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti alhaisemmista Smart Devices- ja Mobile Phones-yksiköiden liikevoitoista. Lopetettujen toimintojen liikevoiton lasku vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui Mobile Phones -yksikön alhaisemmasta liikevoitosta, jota osin tasoitti korkeampi Smart Devices -yksikön liikevoitto. 

 

Lopetettujen toimintojen muut tuotot ja kulut olivat 32 miljoonaa euroa kuluja vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä, kun ne vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä olivat 65 miljoonaa euroa kuluja ja vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä 15 miljoonaa euroa kuluja. Lopetettujen toimintojen muut tuotot ja kulut olivat vähemmän kuluja vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti alhaisemmista uudelleenjärjestelykuluista.

 

 

VUODEN 2014 ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT


NOKIAN VUODEN 2014 ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

 • Nokia keskittyi vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä saamaan tarvittavat viranomaishyväksynnät Microsoftin kanssa solmimansa yritysjärjestelyn päätökseen saamiseksi. Nokia kertoi yritysjärjestelystä ensimmäisen kerran 3.9.2013. Neljänneksen loppumisen jälkeen yhtiöt onnistuivat saamaan puuttuvat viranomaishyväksynnät ja täyttämään muut tavanomaiset kauppaehdot, joiden myötä yritysjärjestely saatiin päätökseen 25.4.2014.
 • Nokia jatkoi toimenpiteitään vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä ratkaistakseen sen Intiassa sijaitsevan tehtaan tulevaisuuden. Tehtaan oli tarkoitus siirtyä Microsoftille yritysjärjestelyn toteuduttua, mutta tämä ei onnistunut johtuen Intian veroviranomaisten päätöksestä jäädyttää Nokian varat osana Nokian Intiassa käynnissä olevaa verokiistaa. Nokia jatkaa toimenpiteitään perättöminä pitämiensä Intian veroviranomaisten esittämien väitteiden kumoamiseksi.

NETWORKSINVUODEN 2014 ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

 

 • Networksin menestys langattoman laajakaistan sopimuksissa jatkui. Vuosineljänneksen aikana Networks solmi viisivuotisen sopimuksen Vodafonen kanssa SingleRAN ja Subscriber Data Management -ratkaisujen toimittamisesta sen Project Spring -verkkopäivitykseen sekä sopimuksen Everything Everywheren LTE-verkon laajennuksesta Iso-Britanniassa. Networks valittiin myös Elisan LTE-verkon ainoaksi toimittajaksi Suomessa. Muiden vuosineljänneksen aikana solmittujen kaupallisten sopimusten joukossa olivat VimpelComin LTE-radioverkko Keski- ja Etelä-Venäjälle, Siperiaan ja suurimpaan osaan Volgan ja Uralin alueista; TELE Greenlandin LTE-verkon toteutus sekä nykyisten GSM- ja 3G-verkkojen modernisointi; Taiwan Mobilen usean taajuusalueen LTE- ja LTE-Advanced-verkko; Telkomselin GSM- ja 3G HSPA+ -verkkojen päivitys Indonesiassa; Mobilyn 2G-, 3G WCDMA- ja TD-LTE-verkkojen modernisointi ja laajentaminen Saudi-Arabiassa; sekä LTE-verkko Avantelille Kolumbiaan. Vuoden 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa Networksillä oli 138 kaupallista LTE-sopimusta.
 • Networks jatkoi johtavana 4G-teknologian yrityksenä ja saavutti 2.6 Gbps:n siirtonopeuden yhdessä sektorissa Sprintin TD-LTE -verkossa. Optus ja Networks rakensivat maailman ensimmäisen "Gigasite"-ratkaisun, joka saavutti 1.7 Gbps:n yhdistetyn datasiirtonopeuden verkosta puhelimeen päin Optusin kaupallisessa radioverkossa Australiassa.
 • Networks esitteli ensimmäisenä maailmassa TDD- ja FDD-radiotaajuuksien yhteiskäyttöä yhdessä kahden eteläkorealaisen operaattorin, Korea Telecomin ja SK Telecomin kanssa, sekä toteutti yhdessä Broadcom Corporationin ja Elisan kanssa Suomessa maailman ensimmäisen demonstraation LTE Advanced -radiotaajuuksien yhteiskäytöstä kaupallisessa radioverkossa.
 • Networks jatkaa investointejaan innovaatioon ja julkisti päivitetyn Networks Smart Schedulerin, joka mahdollistaa jopa 30 % suuremman datasiirtonopeuden verkosta puhelimeen päin radiosolun reuna-alueilla sekä esitteli uuden Centralized RAN -ohjelmiston, jolla pystytään kaksinkertaistamaan nykyisten LTE-verkkojen kapasiteetti puhelimesta verkkoon päin. Lisäksi Networks esitteli FutureWorks 5G -tutkimuskonseptinsa, jonka avulla voidaan tehdä erittäin tiheitä verkkoja, ad hoc -radioverkkoja suuria tapahtumia varten sekä toteuttaa itseoppivia verkkoja, jotka analysoivat big dataa reaaliajassa ja reagoivat siihen erittäin nopeasti.
 • Networks laajensi pienten solujen Flexi Zone -arkkitehtuuriaan ja esitteli Flexi Zone -ohjaimen, joka tukee Networks Liquid Applications -ratkaisua tukiasemassa, josta asiakkaille toimitetaan palveluita suoraan.
 • Networks esitteli ensimmäisen pilvipohjaisen IP Multimedia Subsystemin (IMS), toi markkinoille Telco Cloud Management -ratkaisun operaattoreille sekä laajensi palvelukonseptiaan, jolla autetaan operaattoreita valmistautumaan pilvipalveluihin sekä toteuttamaan ja käyttämään omia palvelupilviään ja muuttamaan nykyisiä palveluitaan tietoliikennetason pilvipalveluiksi.
 • Tele2 Sweden valitsi Networksin Serve atOnce Traffica Customer Experience Management (CEM) -ratkaisun. Networks esitteli myös CEM for Loyalty Scores ja CEM Umbrella Solution -ratkaisut, joiden avulla saadaan räätälöity näkyvyys asiakaskokemukseen operaattorin verkoissa eri maissa tai alueilla.
 • Networks uudisti GSM-, 3G- ja LTE-verkkojen hallintapalvelusopimuksen Saudi Telecom Companyn kanssa. Networks esitteli maailman ensimmäisen Predictive Operations -palvelun, jonka avulla voidaan ennakoida langattoman laajakaistapalvelun ja verkon laatuongelmia; LTE Service Management -palvelun, jonka avulla varmistetaan langattoman laajakaistan laatu LTE-verkoissa; sekä Services for OTT management -palvelun, jonka avulla parannetaan OTT-sisällön toimittamisen laatua.
 • Telecommunication Development Industry Alliance (TDIA) palkitsi Networksin aikajakoisen radioteknologian kehittämisestä; Networksin Liquid Applications -ratkaisu voitti Global TD-LTE Initiativen (GTI) palkinnon innovatiivisten ratkaisujen sarjassa; ja GSMA Global Mobile Awards 2014 -tapahtumassa Networks ja O2 (Telefónica UK) saivat pääpalkinnon Best Mobile Infrastructure -sarjassa iSON Automation for Operations -ratkaisustaan.

 

HERE-LIIKETOIMINNAN VUODEN 2014 ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

 

 • HERE jatkoi sen tuotteidensa ja palveluidensa saatavuuden parantamista tuoden uusimmat kartat, alustapalvelut ja sijaintikokemukset eri näytöille ja käyttöjärjestelmille yhä useampien ihmisten ja yritysten käyttöön. Uudet, jatketut ja laajennetut kumppanuussopimukset lukuisten eri toimialojen yritysten kanssa osoittavat, että HERE on luotettu ja suosituin kumppani eri toimialoilla kartoissa ja paikkatietoteknologiassa.
 • HERE toi HERE Maps -palvelunsa todelliset offline-kartat ja integroidun käännös-käännökseltä navigaation uusille markkinoille ja yhä useampien ihmisten saataville hiljattain julkaistun Nokia X -tuoteperheen kautta.
 • HERE toi HERE Maps -palvelunsa koko Windows 8.1 -ekosysteemille, mukaan lukien tablettien ja pöytäkoneiden saataville.
 • HERE esitteli HERE Mobile -sovelluskehitysympäristön yrityskäyttöön antaen yrityksille ja hallintolaitoksille mahdollisuuden kehittää heidän tarpeisiinsa vastaavia, sijaintitietoon pohjautuvia sovelluksia helposti ja nopeasti.
 • HERE avasi sen Map Creator-yhteisökartoituspalvelunsa, joka on jo saatavilla yli 100 maassa, tiettyjen asiantuntijayhteisöiden käyttöön Pohjois-Amerikassa ja Länsi-Euroopassa antaen heille mahdollisuuden lisätä uusia teitä, polkuja tai paikkoja ja päivittää olemassa olevia tie- tai paikkatietoja, jonka ansiosta HERE-kartat pysyvät ajan tasalla.
 • HERE valittiin ARS Traffic & Transport Technology -yhtiön toimesta edistämään ja virtaviivaistamaan Iso-Brittannian moottoritiehallinnon (UK Highway Agency) logistiikkaa koskien standardimitat ylittäviä ajoneuvoja. HERE:n toimittama täsmällinen paikkatieto antaa rahtiyrityksille, poliisille sekä tie- ja siltaviranomaisille mahdollisuuden suunnitella tehokkaimmat reitit ja arvioida kyseisen reitin soveltuvuus ajoneuvolle.
 • HERE ja Continental kertoivat syventävänsä yhteistyötään tuomalla HERE:n Connected Car -sovelluksen eloon keskittymällä Electronic Horizon- sovellukseen, itsenäisen ajon tulevaisuudessa mahdollistaviin toiminnallisuuksiin ja älykkäisiin kuljetussysteemeihin (ITS). 
 • Garmin vahvisti sen pitkän aikavälin sitoutumistaan HERE Traffic - palveluun maailmanlaajuisesti jatkamalla sen sopimusta kolmella vuodella ja laajentamalla sen autojen karttapäivitysten toimitusverkkoaan Pohjois-Amerikan ja Euroopan ulkopuolelle. Tämän lisäksi Garmin vaihtoi mobiilin paikkahakunsa HERE-sijaintialustalle parantaakseen asiakkaidensa hakukokemusta. 
 • Honda esitteli yhtiön ensimmäisen HondaLink Navigation -sovellusperheensä Thaimaassa ja Australiassa. Sovellukset pohjautuvat HERE-sijaintialustan tarjoamaan dynaamiseen sisältöön, liiketietoon ja verkkohakuun.
 • Missourin kaupunki Yhdysvalloissa valitsi HERE Traffic -palvelun tarjoamaan sen liikennevirastolle reaaliaikaista liikennetietoa. Tätä tietoa käytetään analysoimaan teiden kuntoa, raportoimaan onnettomuuksia ja muita tapahtumia ja jakamaan ajomatkan kestoa koskevaa tietoa ihmisille reaaliajassa.
 • HERE toi reaaliaikaisen HERE Traffic -palvelunsa Mitsubishin ajoneuvoihin Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Venäjällä. HERE:n karttasisältö ja -päivitykset ovat myös saatavilla Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.
 • HERE ilmoitti, että QNX Software Systems alkaa tukea HERE Auto -sovellusta QNX CAR Platform for Infotainment -viihdealustassaan.
 • Volvo esitteli uudet navigointialustansa - Sensus Navigation ja Sensus Connect - jotka hyödyntävät HERE Automotive Cloud -pilvipalveluita tarjotakseen saumattomat ja verkkoon yhdistetyt navigointipalvelut autoilijoille. Nämä alustat hyödyntävät navigoinnissa edistyksellisiä karttoja, sisältöä ja palveluita tarjoten kuluttajille innovatiivisia navigointiratkaisuja.  
 • Yahoo! otti käyttöönsä HERE:n tarjoamat sisätilakartat ostoskeskuksia, matkailun risteysasemia ja urheilustadioneita varten. HERE:n sisätilakartat ovat saatavilla jo 75 000 rakennusta koskien maailmanlaajuisesti.

 

 

Technologies-liiketoiminnanVUODEN 2014 ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

 

 • Nokia ja HTC ovat sopineet kaikkien yhtiöiden välillä olevien patenttioikeudenkäyntien lopettamisesta ja tehneet sopimuksen patentti- ja teknologiayhteistyöstä. HTC suorittaa maksuja Nokialle, ja yhteistyö kattaa HTC:n LTE-teknologiaan liittyvät patentit vahvistaen Nokian lisensointitarjontaa entisestään. Yhtiöt kertoivat myös kartoittavansa mahdollisia tulevia teknologiayhteistyömahdollisuuksia.

 

LOPETTUJEN TOIMINTOJEN VUODEN 2014 ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

 

 • Nokia esitteli viisi uutta edullista matkapuhelinta, mukaan lukien Nokia X-tuoteperheen, jonka älypuhelimet käyttävät Android(TM)-sovelluksia, Microsoftin palveluita ja muitta Nokian laitteista tuttuja ominaisuuksia.


HENKILÖSTÖ

HENKILÖSTÖ, MAINITUN
AJANJAKSON LOPUSSA

 

1-3/
2014

1-3/
2013

Muutos 1-3/
2014

vs.

1-3/
2013

10-12/
2013

Muutos 1-3/
2014

vs.

10-12/
2013

Networks

48 505

56 670

-14 %

48 628

0 %

HERE

5 936

6 030

-2 %

5 741

3 %

Technologies ja yhtymän
yhteiset toiminnot

852

             920

-7 %

875

-3 %

Nokian jatkuvat toiminnot

55 293

63 620

-13 %

55 244

0 %

Tammi-maaliskuussa 2014 Nokian jatkuvien toimintojen keskimääräinen henkilöstömäärä oli 54 807, josta HERE-liiketoiminnan palveluksessa oli keskimäärin 5 839 henkilöä ja Networksin palveluksessa keskimäärin 48 460 henkilöä. 

OSAKKEET

Nokian osakkeiden kokonaismäärä 31.3.2014 oli 3 744 994 342. Näistä Nokian ja sen tytäryhtiöiden hallussa 31.3.2014 oli 31 196 362 osaketta, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja yhteenlasketusta äänimäärästä oli noin 0,8 %.

RISKIT JA TULEVAISUUDENNÄKYMIIN LIITTYVÄT KANNANOTOT

On otettava huomioon, että Nokiaan ja sen liiketoimintaan liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ja että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat, ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt liittyen Nokian uuteen strategiaan; B) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt liittyen Nokian jatkavien liiketoimintojen, Networks, HERE ja Technologies, tulevaan tulokseen; C) oletukset, suunnitelman ja hyödyt liittyen muutoksiin johdossamme ja toiminnallisessa rakenteessamme; D) oletukset markkinoiden kehittymisestä ja yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; E) oletukset ja tavoitteet koskien suoriutumista, mukaan lukien markkinaosuus, hinnat, liikevaihto ja tuotteidemme ja palveluidemme katteet; F) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus; G) oletukset ja tavoitteet koskien taloudellista tulostamme, kulujen säästämistä ja kilpailukykyisyyttä sekä toiminnan tulosta; H) oletukset ja tavoitteet koskien yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä; I) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulos; J) oletukset koskien uudelleenjärjestelyitä, investointeja, yritysjärjestelyistä saatavien tulojen käyttöä, divestointeja ja yrityskauppoja ja kykymme saavuttaa näiden uudelleenjärjestelyjen, investointien, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, mukaan lukien oletukset, suunnitelmat ja hyödyt liittyen 3.9.2013 julkistettuun yrityskauppaan, jossa Nokia myi olennaisilta osin koko sen Devices & Services liiketoiminnan Microsoftille 25.4.2014 (D&S-liiketoiminnan Myynti); K) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulee tekemään" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme toteuttaa uusi strategiamme onnistuneesti tai oikea-aikaisesti ja kykymme sopeuttaa toimintaamme; 2) Kykymme säilyttää ja parantaa jatkuvien liiketoimintojemme toiminnallista ja taloudellista tulosta ja tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia tai menestyksekkäästi harjoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia; 3) kykymme toteuttaa Networksin strategia ja tehokkaasti, kannattavasti ja oikea aikaisesti sopeuttaa sen liiketoiminta ja vastata asiakkaiden kasvavaan tarpeeseen erilaisiin sovelluksiin tai tekniseen kehitykseen; 4) kykymme Networksin liiketoiminnassa tehokkaasti ja kannattavasti ja oikea-aikaisesti sijoittaa uusiin kilpailukykyisiin ja korkealatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin; 5) kykymme keksiä uusia relevantteja teknologioita, tuotteita ja palveluita, kehittää ja ylläpitää teollisuusoikeuksiemme salkkua ja ylläpitää nykyisiä teollisuusoikeuksien tulonlähteitä sekä keksiä uusia sellaisia; 6) kykymme suojella lukuisia patentoituja standardisoituja tai Nokian omia teknologioita kolmansien osapuolien rikkomuksilta ja toimilta mitätöidä näiden teknologioiden teollisuusoikeuksia; 7) kykymme ylläpitää HERE-liiketoiminnassa tämänhetkisiä tulonlähteitä, jotka HERE-liiketoiminta on historiallisesti saanut pääosin autoteollisuudesta, onnistua luomaan uusia tulonlähteitä, menestyksekäs paikkatietoalusta ja laajentamaan paikkatietopalveluitamme kattamaan yhä useampia laitteita ja käyttöjärjestelmiä; 8) kulukirjausten ja arvonalentumisten vaikutukset, mukaan lukien liikearvo ja vastuut; 9) riippuvuutemme langattoman viestinnän ja viestinnän toimialojen kehityksestä useilla eri markkinoilla, sekä yleisestä maailmanlaajuisesta ja alueellisesta taloudellisesta tilanteesta; 10) Networks-liiketoiminnan riippuvuus suppeasta määrästä asiakkaita ja laajoista, monivuotisista sopimuksista; 11) kykymme pitää palveluksessa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 12) potentiaaliset monitahoiset veroihin liittyvät seikat ja velvoitteet, joiden nojalla meille voi tulla maksettavaksi lisää veroja eri lainkäyttöalueilla, sekä se, että todellinen tai oletettu tuloksemme, muiden tekijöiden ohella, voi vaatia kirjanpitoarvon vähennyksiä laskennallisissa verosaatavissa; 13) kykymme hallinnoida tuotantoamme, palvelukehitystämme ja toimitusta sekä logistiikkaamme tehokkaasti ja keskeytyksittä, erityisesti, jos rajoitettu määrä toimittajia, joista olemme riippuvaisia ei välttämättä pysty toimittamaan riittävää määrää täysin toimivia tuotteita ja komponentteja tai ajoissa toimittamaan palveluita; 14) D&S-liiketoiminnan Myynti voi altistaa meidät taseen ulkopuolisille vastuille, ja sopimukset, joita olemme tehneet Microsoftin kanssa voivat sisältää ehtoja, jotka osoittautuvat meille epäedullisiksi; 15) tehottomuus-, toiminta- tai muu häiriö tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista toimintamme on riippuvaista tai mahdollinen kybertietoturvamurto; 16) kykymme saavuttaa tavoitteet tai tavoitellut parannukset liittyen tavoiteltuihin tulosparannuksiin, kulusäästöihin tai kilpailukykyisyyteen; 17) Networksin asiakasrahoitusriskien hallinta; 18) yhteistyökumppaneidemme ja partnereidemme suorituskyky sekä kykymme solmia onnistuneita yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyjä; 19) kykymme suojata teknologioita, joita kehitämme, lisensoimme, käytämme tai aiomme käyttää, kanteilta siitä, että olemme loukanneet kolmannen osapuolen teollisuusoikeuksia sekä mahdollisten lisensiointi kulujen, tiettyjen teknologioiden käyttöön liittyvien rajoitusten ja teollisuusoikeuksiin liittyvien oikeudenkäyntien vaikutukset; 20) talouden, sääntelyn tai politiikan kehitys sekä muiden tapahtumien vaikutus toimintaamme ja liikevaihtoomme niissä useissa maissa tai alueilla, joissa harjoitamme liiketoimintaa; 21) valuuttakurssien vaihtelut, erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron ja Yhdysvaltojen dollarin, Japanin jenin, Kiinan yuanin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 22) kykymme menestyksekkäästi panna täytäntöön suunnitellut yritysjärjestelyt kuten hankinnat, divestoinnit, fuusiot, yhteistoimintayritykset, hallinnoida niihin liittyviä odottamattomia vastuita ja saavuttaa asetetut hyödyt; 23) oikeudenkäynnit, sopimuksiin liittyvät riidat ja syytökset terveyshaitoista liittyen liiketoimintaamme sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian viimeisimmässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) otsikon Item 3.D "Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Nokia, Helsinki - 29.4.2014

Lehdistö- ja sijoittajatiedustelut:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 49 00
Sähköposti: press.services@nokia.com

Sijoittajasuhteet, Eurooppa:
Puh. +358 4080 34080

Sijoittajasuhteet, Yhdysvallat:
Puh. +1 408 663 5685

Osavuosikatsausten suunnitellut julkistamisajankohdat vuonna 2014

- vuoden 2014 toisen neljänneksen osavuosikatsaus: 24.7.2014

- vuoden 2014 kolmannen neljänneksen osavuosikatsaus: 23.10.2014

"Nokia vuonna 2013" ja 20-F -vuosikertomusten julkistaminen

Nokia suunnittelee julkistavansa julkaisevansa hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastetun tilinpäätöksen sisältävän "Nokia vuonna 2013" -vuosikertomuksensa ja vuoden 2013 vuosikertomuksensa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) 30.4.2014.

Vuosikertomukset tulevat olemaan saatavilla Nokian verkkosivuilla osoitteessa company.nokia.com/luvut, josta löytyvät myös aikaisemmat osavuosikatsaukset ja taloudelliset vuosikertomukset.

 

Nokian varsinainen yhtiökokous 2014

Nokian varsinainen yhtiökokous 2014 on suunniteltu pidettäväksi 17.6.2014

 

 

If you wish to unsubscribe please go to: http://press.nokia.com/


No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Are you NOKIA loyal?