Monday, April 28, 2014

Nokia nimittää Rajeev Surin toimitusjohtajaksi, kertoo uudesta strategiastaan, pääomarakenteensa optimointiohjelmasta ja uudesta johtokunnastaan

   

Nokia nimittää Rajeev Surin toimitusjohtajaksi, kertoo uudesta strategiastaan, pääomarakenteensa optimointiohjelmasta ja uudesta johtokunnastaan

Nokia Oyj
Pörssitiedote
29.4.2014 klo 6.00

Saatuaan päätökseen olennaisilta osin koko Devices & Services -liiketoimintansa myynnin Microsoftille 25.4.2014 Nokia julkisti tänään seuraavat asiat: 

- Nokia on nimittänyt Rajeev Surin Nokia Oyj:n toimitusjohtajaksi 1.5.2014 alkaen; 

 - Nokian visiona on saavuttaa johtoasema teknologioissa, joille Internetiin kytketty maailma rakentuu;

- Tämän vision saavuttamiseksi Nokia julkaisee strategiansa, joka rakentuu sen kolmelle vahvalle liiketoiminnalle verkkoliiketoiminnassa, sijaintipalveluissa ja teknologioissa;

- Nokia esittelee suunnittelemansa 5 miljardin euron pääomarakenteen optimointiohjelman, joka sisältää Nokian hallituksen vuoden 2014 varsinaiselle yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset osinkojen maksusta ja hallituksen valtuuttamisesta omien osakkeiden hankkimista varten; ja

 - Nokia kertoo uudesta hallintorakenteestaan ja nimittää uuden johtokunnan. Nimitykset astuvat voimaan 1.5.2014.

Uusi toimitusjohtaja

Nokian hallitus on nimittänyt Rajeev Surin Nokian toimitusjohtajaksi. Nimitys astuu voimaan 1.5.2014. Suri aloitti Nokian palveluksessa vuonna 1995 ja on toiminut yhtiössä useissa eri johtotehtävissä. Lokakuusta 2009 lähtien Rajeev Suri on toiminut toimitusjohtajana NSN:ssä, joka on Nokian ja Siemensin entinen yhteisyritys ja nykyisin Nokian täysin omistama yhtiö. Rajeev Surin toimitusjohtajakauden aikana yhtiö on uudistunut perusteellisesti kehittyen yhdeksi verkkoinfrastruktuuritoimialan johtavaksi toimijaksi.  

"Nokian aloittaessa tämän uuden vaiheen minä ja koko Nokian hallitus olemme vakuuttuneita, että Rajeev on oikea henkilö viemään yhtiötä eteenpäin", sanoi Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa. "Rajeevilla on vankkaa näyttöä kyvystään luoda selkeitä strategioita, luoda puitteet innovaatioille ja kasvulle sekä toteuttaa päätöksiä kurinalaisesti ja tuloksellisesti. Uskomme, että hänen intohimonsa teknologiaa kohtaan auttaa varmistamaan sen, että Nokia kehittää jatkossakin teknologioita, joilla on positiivinen vaikutus ihmisten elämään."

Siilasmaa, joka on toiminut väliaikaisena pääjohtajana, keskittyy jatkossa täysin rooliinsa Nokian hallituksen puheenjohtajana 1.5.2014 alkaen.

"On kunnia, että minua pyydettiin tähän tehtävään, ja olen innoissani tulevasta", sanoi Rajeev Suri. "Nokian vankka kokemus yhteyksien luomisesta ihmisten välille ja sen kolme vahvaa liiketoimintaa antavat yhtiölle hyvät edellytykset hyötyä teknologian murroksen tuomista uusista mahdollisuuksista. Odotan pääseväni työskentelemään koko Nokia-tiimin kanssa aloittaessamme tämän jännittävän uuden vaiheen."

Johtoasema kolmella avainalueella pitkällä aikavälillä

Nokia uskoo, että seuraavan kymmenen vuoden aikana miljardit, verkon välityksellä toisiinsa yhteydessä olevat laitteet muodostavat älykkäitä ja ohjelmoitavia järjestelmiä, joilla on mahdollisuus parantaa ihmisten elämää useilla eri osa-alueilla, joihin kuuluvat ajanhallinta, kuljetus ja resurssienkäyttö, oppiminen ja työ, terveys ja hyvinvointi ja monet muut.

Teknologian myötä muuttuva maailma edellyttää 1) verkkokapasiteettia, joka kykenee käsittelemään suuren määrän laitteita ja siirrettävän datan määrän eksponentiaalisen kasvun, 2) sijaintipalveluita, jotka yhdistävät todellisen ja virtuaalisen maailman saumattomasti sekä 3) innovaatioita muun muassa sensori-, radio- ja energiaa säästävien teknologioiden saralla. Nokian visio on olla johtava toimija näillä kolmella osa-alueella pitkällä tähtäimellä.

"Uskomme, että maailma on yhtä perustavanlaatuisen teknologian murroksen edessä kuin se oli Internetin perustamisen aikoihin", sanoi Rajeev Suri. "Kolme liiketoimintaamme - Networks, HERE ja Technologies - sekä asemamme yhtenä maailman suurimpana ohjelmistoyhtiönä antavat meille hyvät edellytykset saavuttaa tavoitteemme tulla teknologiajohtajaksi maailmassa, jossa kaikki - niin ihmiset kuin laitteet - ovat yhteydessä toisiinsa."

Nokian strategia ja rakenne

"Nokian strategia on kehittää sen kolmea liiketoimintaa saavuttaaksemme tavoitteemme olla johtava toimija teknologioissa, joille Internetiin kytketty maailma rakentuu, ja luodaksemme arvoa osakkeenomistajillemme pitkällä aikavälillä", sanoi Rajeev Suri. "Tavoitteenamme on kehittää yhtiötämme siten, että kukin liiketoiminnoistamme voi parhaiten saavuttaa tavoitteensa.  Aiomme etsiä mahdollisuuksia, jotka ovat yhteisiä kolmelle liiketoiminnallemme silloin, kun se luo selkeästi lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Emme kuitenkaan tee tätä kunkin liiketoimintamme keskittymisen tai kurinalaisuuden kustannuksella."

Nokian tavoitteena on luoda arvoa sen osakkeenomistajille pitkällä aikavälillä keskittymällä kolmeen seuraavaan osa-alueeseen:

 1. Networks-liiketoimintansa (aiemmin Nokia Solutions and Networks tai NSN) puitteissa Nokia sijoittaa innovatiivisiin tuotteisiin ja palveluihin, joita operaattorit tarvitsevat käsitelläkseen kasvavaa langattoman dataliikenteen määrää, jonka arvioidaan enemmän kuin kaksinkertaistuvan joka vuosi. Tulevaisuuden investoinnit keskittyvät entisestään vahvistamaan hyvää asemaamme langattoman laajakaistan ja siihen liittyvien palveluiden saralla ja vahvistamaan johtoasemaamme uuden sukupolven verkkoteknologioissa.

  Networks-liiketoimintamme asiakkaisiin lukeutuu yli 90 maailman sadasta suurimmasta operaattorista. Networks on laajan ja dynaamisen langattoman laajakaistamarkkinan johtava toimija, ja se on arvioidulla maailmanlaajuisella markkinaosuudella mitattuna kolmannella sijalla langattomissa radioteknologioissa ja toisella sijalla tietoliikenteen palveluliiketoiminnoissa. Virtualisoinnin ja pilviteknologioiden edelläkävijänä Networks toteutti testejä ja esikaupallisia projekteja todellisessa verkossa yli 50 asiakkaan kanssa vuonna 2013.


  "Networks-liiketoimintamme asiakkaat voivat luottaa siihen, että investoimme jatkossakin innovaatioiden kehittämiseen auttaen heitä vahvistamaan omaa liiketoimintaansa", sanoi Rajeev Suri.

 2. HERE-liiketoimintamme puitteissa Nokia sijoittaa kehittääkseen entisestään sen johtavaa sijaintipalveluiden pilvipalvelua tehdäkseen siitä sijaintitiedon ja -kokemusten lähteen eri käyttöjärjestelmille, alustoille ja näytöille. Koska sijainti on olennainen elementti verkkoon kytketyssä maailmassa, keskitämme investointimme kolmelle alueelle: 1) älykkäille, verkkoon yhteydessä oleville autoille suunnitellut teknologiat, 2) henkilökohtaiseen liikkumiseen ja sijaintitietoon liittyvät pilvipalvelut, mukaan lukien yleistyville puettaville teknologioille ja erikoistarkoitukseen suunnitelluille laitteille suunnatut palvelut ja 3) yritysten liiketoimintapäätösten tueksi tarjottava sijaintianalytiikka.

  HERE on johtava karttasisällön tarjoaja, jonka kartat ovat neljässä viidestä uudesta autosta, joissa on kojelautaan integroitu navigointijärjestelmä. Sen sijaintialustaa käyttävät johtavat Internet-yhtiöt, kuten Amazon, Microsoft ja Yahoo. "Näkemyksemme mukaan vain yhden toisen yhtiön tarjoamat sijaintipalvelut yltävät syvyydessään ja laajuudessaan samalle tasolle meidän sijaintipalveluidemme kanssa. HERE:n etuna on se, että se on riippumaton käyttöjärjestelmästä tai tietystä liiketoimintamallista", sanoi Rajeev Suri.

 3. Technologies-liiketoiminta jatkaa investoimista oman alansa johtavan innovaatioportfolion kehittämiseksi. Tämän puitteissa 1) laajennamme menestyksekästä patenttilisensiointiohjelmaamme, 2) tarjoamme muille yrityksille ja organisaatioille mahdollisuuden hyötyä innovaatioistamme teknologialisensoinnin myötä ja 3) kehitämme uusia teknologioita, joita voitaisiin käyttää mahdollisissa tulevissa tuotteissamme ja palveluissamme.

  Technologies-tiimimme koostuu sadoista maailman johtavista tiedemiehistä ja insinööreistä, jotka ovat tuottaneet yli puolet Nokian viimeaikaisista patenttihakemuksista. Heistä monet tunnustetaan johtaviksi asiantuntijoiksi aloilla, joille tulevaisuuden Internetiin kytketty maailma rakentuu. Tällaisia alueita ovat energiatehokkaat monisensorisysteemit, hajautetut sensoriverkot ja eri radioteknologioiden älykäs vuorovaikutus.

  "Nokian alansa johtava immateriaaliomaisuus antaa meille hyvät edellytykset luoda merkittävää arvoa lisensoijillemme ja osakkeenomistajillemme", sanoi Rajeev Suri. "Vahvan Technologies-tiimimme ja jatkuvien kehittyneeseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen keskittyvien investointiemme ansiosta voimme myös löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia Nokialle niin yritys- kuin kuluttajasektorilla."

Nokian jatkuvat toiminnot investoivat yli 2,5 miljardia euroa tutkimukseen ja tuotekehitykseen vuonna 2013. Uskomme, että yhtiöllä on vankka taloudellinen asema ja mahdollisuus tehdä jatkossakin tarvittavia investointeja säilyttääkseen asemansa innovaatiojohtajana niissä kolmessa segmentissä, joissa yhtiöllä on liiketoimintaa.

Suunniteltu 5 miljardin euron pääomarakenteen optimointiohjelma

Nokian ja Microsoftin välisen yritysjärjestelyn toteutumisen myötä Nokian taloudellinen tilanne ja tuloskehityksen näkymät ovat parantuneet merkittävästi. Tämän lisäksi Nokian hallitus on suorittanut perusteellisen arvioinnin mahdollisista Nokian pääomarakenteen vaatimuksista. Tähän arviointiin perustuen Nokian hallituksen näkemyksen mukaan yhtiöllä on taloudellista vahvuutta ja joustavuutta jatkaakseen pitkän aikajänteen investointeja, jotka ovat edellytyksenä tulevaisuuden toimialajohtajuudelle.  

Kehittääkseen yhtiön pääomarakennetta Nokian hallitus lisäksi ilmoitti tänään tehneensä suunnitelman 5 miljardin euron pääomarakenteen optimointiohjelmasta. Ohjelma keskittyy osinkojen maksun uudelleenaloittamiseen, ylimääräiseksi katsotun pääoman palauttamiseen osakkeenomistajille ja korollisten velkojen vähentämiseen. Kattava ohjelma sisältää seuraavat elementit:

 • Osinkoa aletaan maksaa jälleen siten, että vuonna 2013 ja 2014 osinkoa suunnitellaan maksettavan yhteensä vähintään 800 miljoonaa euroa:
  • Osinkoa maksetaan 0,11 euroa osakkeelta (noin 400 miljoonaa euroa) vuodelta 2013 edellyttäen, että osakkeenomistajat hyväksyvät ehdotetun osingon vuonna 2014; ja
  • Osinkoa suunnitellaan maksettavan vähintään 0,11 euroa osakkeelta vuodelta 2014 (vähintään noin 400 miljoonaa euroa) edellyttäen, että osakkeenomistajat hyväksyvät ehdotettavaksi suunnitellun osingon vuonna 2015;
 • Ylimääräistä osinkoa maksetaan 0,26 euroa osakkeelta (noin 1 miljardia euroa) edellyttäen, että osakkeenomistajat hyväksyvät ehdotetun osingon vuonna 2014;
 • 1,25 miljardin euron omien osakkeiden takaisinosto-ohjelma, joka edellyttää hallituksen saavan valtuutuksen osakkeenomistajilta vuonna 2014; ja
 • Noin 2 miljardin euron velanvähennykset vuoden 2016 toisen neljänneksen loppuun mennessä.

"Olemme sitoutuneita tehokkaaseen pääoman käyttöön luodaksemme arvoa tulevaisuudessa", sanoi Timo Ihamuotila, Nokian nykyinen talous- ja rahoitusjohtaja ja 1.5.2014 lähtien Nokia-yhtymän talous- ja rahoitusjohtaja. "Uskomme, että kattava 5 miljardin euron pääomarakenteen optimointiohjelmamme antaa Nokialle mahdollisuuden edetä nopeasti ja järjestäytyneesti kohti tehokkaampaa pääomarakennetta, ja että ohjelma on asiakkaidemme ja osakkeenomistajiemme pitkän aikavälin etujen mukainen. Ottaen lisäksi huomioon jatkuvan keskittymisemme vakaaseen liiketoimintamme tuloksellisuuteen nämä pääomarakenteen tehostamiseen tähtäävät toimenpiteet tukevat paluutamme investment grade -tason luottoluokitukseen, mikä entisestään vahvistaisi pitkän aikavälin kilpailuetuamme ja tukisi strategisia tavoitteitamme. "

Osinko - vähintään 800 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja 2014

Osana pääomarakenteen optimointiohjelmaa Nokian hallitus ehdottaa 17.6.2014 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiö alkaisi jälleen maksaa osinkoa osakkeenomistajilleen. Nokian hallitus ehdottaa vuoden 2014 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiö maksaisi osinkoa 0,11 euroa osakkeelta vuodelta 2013. Tämä vastaa noin puolta Nokian jatkuvien toimintojen ei-IFRS-tuloksesta vuonna 2013. Osinko vuodelta 2013 maksetaan arviolta 3.7.2014.

Nokian hallitus suunnittelee lisäksi ehdottavansa keväällä 2015 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2014 maksettaisiin osinkoa vähintään 0,11 euroa osakkeelta.

Ylimääräinen osinko ja omien osakkeiden hankkiminen - yhteensä 2,25 miljardia euroa

Nokian hallitus ehdottaa vuoden 2014 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiö maksaisi ylimääräistä osinkoa 0,26 euroa osakkeelta (noin 1 miljardia euroa). Ylimääräinen osinko maksetaan arviolta 3.7.2014.

Nokian hallitus ehdottaa lisäksi, että hallitus valtuutetaan päättämään suunnitellusta 1,25 miljardin euron arvoisesta omien osakkeiden hankinnasta kahden vuoden aikana. Hallitus ehdottaa, että vuoden 2014 yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 370 miljoonan Nokian osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakemäärä edustaa alle 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa enintään puolitoista vuotta Suomen lainsäädännön puitteissa, ja Nokian hallituksen odotetaan ehdottavan sitä uudelleen vuoden 2015 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Arvioimme, että hankitut osakkeet mitätöidään. Osakkeiden hankinta voi tapahtua joko julkisessa kaupankäynnissä, yksityisesti neuvotelluissa järjestelyissä, toteuttamalla johdannaissopimuksia tai kaikille osakkeenomistajille yhtäläisin ehdoin osoitetulla ostotarjouksella. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 17.12.2015 saakka, ja se päättäisi varsinaisen yhtiökokouksen 7.5.2013 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen. Hallitus suunnittelee aloittavansa osakkeiden hankinnan sen jälkeen, kun Nokia on julkistanut vuoden 2014 toisen neljänneksen tuloksensa.

Velanvähennykset- yhteensä 2 miljardia euroa

Nokia suunnittelee lisäksi vähentävänsä korollisia velkojaan noin 2 miljardilla eurolla vuoden 2016 toisen neljänneksen loppuun mennessä. Velanvähennysten toteuduttua niiden odotetaan tuottavan vuositasolla laskettuna vähintään 100 miljoonan euron säästöt jatkuvissa korkokustannuksissa. Bruttovelkaantumisasteen laskeminen tukee myös tavoitettamme palata investment grade -tason luottoluokitukseen. Nokia suunnittelee vähentävänsä korollisia velkojaan hyödyntämällä sovellettavia erääntymispäiviä, lunastuspäiviä sekä muita ehtoja, jotka mahdollistaisivat aikaisemman lunastuksen tai velan takaisinmaksun tai tekemällä julkisessa kaupankäynnissä tarjouksen velan takaisinostosta. 

Nokian tase ja kassa-asema olivat vahvoja vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen lopussa bruttokassan ollessa 6,9 miljardia euroa ja nettokassan ollessa 2,1 miljardia euroa verrattuna vuoden 2013 viimeisen neljänneksen loppuun, jolloin bruttokassa oli 9,0 miljardia euroa ja nettokassa oli 2,3 miljardia euroa. Nokian bruttokassan lasku vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti tiettyjen velkojen takaisinmaksusta vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä. Takaisinmaksettujen velkojen arvo oli 1,8 miljardia euroa. Jos olennaisilta osin koko Devices & Services -liiketoimintamme myynti olisi tapahtunut ennen vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen loppua, Nokian bruttokassa olisi ollut noin 10,5 miljardia euroa ja nettokassa noin 7,1 miljardia euroa vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen lopussa.

Selkeä hallintorakenne ja vahva johtokunta

Nokia ottaa käyttöön selkeän hallintorakenteen, joka on suunniteltu luomaan puitteet innovaatiolle ja kasvulle. 1.5.2014 lähtien kukin Nokian kolmesta liiketoiminnasta raportoi Nokian toimitusjohtajalle, joka on vastuussa yhtiön tuloksesta. HERE- ja Technologies-liiketoiminnoilla on kullakin omat johtajansa, jotka raportoivat Nokian toimitusjohtajalle. Tehokkuuden ja selkeyden varmistamiseksi Nokian toimitusjohtaja on suoraan vastuussa Networks-liiketoiminnan johtamisesta, ja Networks-liiketoiminnan avainjohtajat raportoivat hänelle.

Nokian ensisijainen operatiivinen päätöksentekoelin on johtokunta, joka on vastuussa yhtymätason asioista, kuten esimerkiksi yhtiön strategiasta ja liiketoimintaportfoliosta. Uusi johtokunta korvaa Nokian nykyisen johtokunnan 1.5.2014 alkaen. Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri tulee toimimaan uuden Nokian johtokunnan puheenjohtajana. Johtokunnan jäseniin kuuluvat 1.5.2014 alkaen:

 • Rajeev Suri, Nokian toimitusjohtaja.
 • Timo Ihamuotila, Nokia-yhtymän talous- ja rahoitusjohtaja (Executive Vice President and Group Chief Financial Officer).
 • Michael Halbherr, HERE-liiketoiminnan toimitusjohtaja (CEO of HERE).
 • Henry Tirri, Executive Vice President ja Technologies-liiketoiminnan virkaa tekevä johtaja (Executive Vice President and acting Head of Technologies).
 • Samih Elhage, Networks-liiketoiminnan talousjohtaja ja operatiivinen johtaja (Executive Vice President and Chief Financial and Operating Officer of Networks).

Nokian nykyinen johtokunta lakkautetaan. Stephen Elop, Jo Harlow, Juha Putkiranta, Timo Toikkanen, ja Chris Weber jättivät paikkansa Nokian johtokunnassa ja siirtyivät Microsoftin palvelukseen 25.4.2014. Tämän lisäksi Louise Pentland, Juha Äkräs ja Kai Öistämö jättävät paikkansa Nokian johtokunnassa 1.5.2014 alkaen ja jättävät yhtiön hankkiakseen uusia haasteita Nokian ulkopuolelta. Pentland, Äkräs ja Öistämö jatkavat Nokian neuvonantajina siirtymäkauden ajan.

Näiden johtajien jättäessä yhtiön Nokia ilmoitti nimittäneensä Hans-Jürgen Billin Nokian henkilöstöjohtajaksi (Executive Vice President of Human Resources), Barry Frenchin markkinoinnista ja yhteiskuntasuhteista vastaavaksi johtajaksi (Executive Vice President of Marketing and Corporate Affairs) ja Maria Varsellonan lakiasiainjohtajaksi (Executive Vice President and Chief Legal Officer).

"Nokialla on vahva ja todistetusti hyvä tiimi johtajia", sanoi Rajeev Suri. "Aiomme edetä ripeästi strategiamme ja sen toteuttamista koskevien suunnitelmien viimeistelyssä, hyvän yrityskulttuurin rakentamisessa ja tarvittavien hallinto- ja tuloksellisen johtamisen järjestelmien käyttöönotossa."

Nokian väliaikainen hallintorakenne ei ole voimassa 1.5.2014 alkaen Risto Siilasmaan jättäessä tehtävänsä yhtiön väliaikaisena pääjohtajana ja keskittyessä rooliinsa Nokian hallituksen puheenjohtajana. Tämän lisäksi Timo Ihamuotila jättää tehtävänsä Nokian yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana.

Tänään julkistettuja suunniteltuja muutoksia heijastaen Networks- (aiemmin Nokia Solutions and Networks tai NSN) ja Technologies-liiketoiminnat toimivat jatkossa Nokian brändin alla. HERE säilyttää itsenäisen identiteettinsä Nokia-perheessä, ja siihen viitataan tarvittaessa Nokian omistamana yhtiönä. NSN:n nimi poistuu käytöstä lyhyen siirtymävaiheen jälkeen. Nokia raportoi tulostietoa neljää raportoitavaa segmenttiä koskien: Networksin Mobile Broadband ja Global Services -yksiköt, HERE ja Technologies.

Lisätietoja Nokian johdosta löytyy osoitteesta http://company.nokia.com.


Lehdistötilaisuus

Nokia järjestää tänään lehdistötilaisuuden Karaportin yrityskampuksellaan Espoossa. Tilaisuus on avoin median edustajille. Ilmoittautuminen lehdistötilaisuuteen alkaa klo 10.00.

Aika: 10.30-11.30

Paikka: Karakaari 7, Espoo 02610. http://her.isb/UWyd6

Tilaisuutta voi myös seurata verkossa osoitteessa http://sites.media-server.com/mmc-custom-portals/nokia/2014-04-29_press-conference/index.php?p=wnkrw6rc.


Sijoittajapuhelu

Nokia järjestää sijoittajapuhelun tänään klo 15.00. Esitystä voi seurata Internetissä, osoitteessa company.nokia.com/luvut. Lehdistön edustajat voivat kuunnella esitystä numerossa + 1 706 634 5012, konferenssitunnus 30453654.

 

TULEVAISUUDENNÄKYMIIN LIITTYVÄT KANNANOTOT

On otettava huomioon, että Nokiaan ja sen liiketoimintaan liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ja että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat, ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt liittyen Nokian uuteen strategiaan; B) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt liittyen Nokian jatkavien liiketoimintojen, Networks, HERE ja Technologies, tulevaan tulokseen; C) oletukset, suunnitelman ja hyödyt liittyen muutoksiin johdossamme ja toiminnallisessa rakenteessamme; D) oletukset markkinoiden kehittymisestä ja yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; E) oletukset ja tavoitteet koskien suoriutumista, mukaan lukien markkinaosuus, hinnat, liikevaihto ja tuotteidemme ja palveluidemme katteet; F) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus; G) oletukset ja tavoitteet koskien taloudellista tulostamme, kulujen säästämistä ja kilpailukykyisyyttä sekä toiminnan tulosta; H) oletukset ja tavoitteet koskien yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä; I) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulos; J) oletukset koskien uudelleenjärjestelyitä, investointeja, yritysjärjestelyistä saatavien tulojen käyttöä, divestointeja ja yrityskauppoja ja kykymme saavuttaa näiden uudelleenjärjestelyjen, investointien, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, mukaan lukien oletukset, suunnitelmat ja hyödyt liittyen 3.9.2013 julkistettuun yrityskauppaan, jossa Nokia myi olennaisilta osin koko sen Devices & Services liiketoiminnan Microsoftille 25.4.2014 (D&S-liiketoiminnan Myynti); K) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulee tekemään" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme toteuttaa uusi strategiamme onnistuneesti tai oikea-aikaisesti ja kykymme sopeuttaa toimintaamme; 2) Kykymme säilyttää ja parantaa jatkuvien liiketoimintojemme toiminnallista ja taloudellista tulosta ja tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia tai menestyksekkäästi harjoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia; 3) kykymme toteuttaa Networksin strategia ja tehokkaasti, kannattavasti ja oikea aikaisesti sopeuttaa sen liiketoiminta ja vastata asiakkaiden kasvavaan tarpeeseen erilaisiin sovelluksiin tai tekniseen kehitykseen; 4) kykymme Networksin liiketoiminnassa tehokkaasti ja kannattavasti ja oikea-aikaisesti sijoittaa uusiin kilpailukykyisiin ja korkealatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin; 5) kykymme keksiä uusia relevantteja teknologioita, tuotteita ja palveluita, kehittää ja ylläpitää teollisuusoikeuksiemme salkkua ja ylläpitää nykyisiä teollisuusoikeuksien tulonlähteitä sekä keksiä uusia sellaisia; 6) kykymme suojella lukuisia patentoituja standardisoituja tai Nokian omia teknologioita kolmansien osapuolien rikkomuksilta ja toimilta mitätöidä näiden teknologioiden teollisuusoikeuksia; 7) kykymme ylläpitää HERE-liiketoiminnassa tämänhetkisiä tulonlähteitä, jotka HERE-liiketoiminta on historiallisesti saanut pääosin autoteollisuudesta, onnistua luomaan uusia tulonlähteitä, menestyksekäs paikkatietoalusta ja laajentamaan paikkatietopalveluitamme kattamaan yhä useampia laitteita ja käyttöjärjestelmiä; 8) kulukirjausten ja arvonalentumisten vaikutukset, mukaan lukien liikearvo ja vastuut; 9) riippuvuutemme langattoman viestinnän ja viestinnän toimialojen kehityksestä useilla eri markkinoilla, sekä yleisestä maailmanlaajuisesta ja alueellisesta taloudellisesta tilanteesta; 10) Networks-liiketoiminnan riippuvuus suppeasta määrästä asiakkaita ja laajoista, monivuotisista sopimuksista; 11) kykymme pitää palveluksessa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 12) potentiaaliset monitahoiset veroihin liittyvät seikat ja velvoitteet, joiden nojalla meille voi tulla maksettavaksi lisää veroja eri lainkäyttöalueilla, sekä se, että todellinen tai oletettu tuloksemme, muiden tekijöiden ohella, voi vaatia kirjanpitoarvon vähennyksiä laskennallisissa verosaatavissa; 13) kykymme hallinnoida tuotantoamme, palvelukehitystämme ja toimitusta sekä logistiikkaamme tehokkaasti ja keskeytyksittä, erityisesti, jos rajoitettu määrä toimittajia, joista olemme riippuvaisia ei välttämättä pysty toimittamaan riittävää määrää täysin toimivia tuotteita ja komponentteja tai ajoissa toimittamaan palveluita; 14) D&S-liiketoiminnan Myynti voi altistaa meidät taseen ulkopuolisille vastuille, ja sopimukset, joita olemme tehneet Microsoftin kanssa voivat sisältää ehtoja, jotka osoittautuvat meille epäedullisiksi; 15) tehottomuus-, toiminta- tai muu häiriö tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista toimintamme on riippuvaista tai mahdollinen kybertietoturvamurto; 16) kykymme saavuttaa tavoitteet tai tavoitellut parannukset liittyen tavoiteltuihin tulosparannuksiin, kulusäästöihin tai kilpailukykyisyyteen; 17) Networksin asiakasrahoitusriskien hallinta; 18) yhteistyökumppaneidemme ja partnereidemme suorituskyky sekä kykymme solmia onnistuneita yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyjä; 19) kykymme suojata teknologioita, joita kehitämme, lisensoimme, käytämme tai aiomme käyttää, kanteilta siitä, että olemme loukanneet kolmannen osapuolen teollisuusoikeuksia sekä mahdollisten lisensiointi kulujen, tiettyjen teknologioiden käyttöön liittyvien rajoitusten ja teollisuusoikeuksiin liittyvien oikeudenkäyntien vaikutukset; 20) talouden, sääntelyn tai politiikan kehitys sekä muiden tapahtumien vaikutus toimintaamme ja liikevaihtoomme niissä useissa maissa tai alueilla, joissa harjoitamme liiketoimintaa; 21) valuuttakurssien vaihtelut, erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron ja Yhdysvaltojen dollarin, Japanin jenin, Kiinan yuanin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 22) kykymme menestyksekkäästi panna täytäntöön suunnitellut yritysjärjestelyt kuten hankinnat, divestoinnit, fuusiot, yhteistoimintayritykset, hallinnoida niihin liittyviä odottamattomia vastuita ja saavuttaa asetetut hyödyt; 23) oikeudenkäynnit, sopimuksiin liittyvät riidat ja syytökset terveyshaitoista liittyen liiketoimintaamme sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian viimeisimmässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) otsikon Item 3.D "Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Nokia

Nokia sijoittaa teknologioihin, jotka mahdollistavat maailman, jossa miljardit laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Nokialla on kolme liiketoimintaa: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoihin, laitteisiin ja palveluihin keskittyvä Networks, sijaintitietoon keskittyvä HERE ja teknologiakehitykseen -ja lisensointiin keskittyvä Technologies. Kaikki Nokian liiketoiminnat ovat omien toimialueidensa johtavia toimijoita.

http://www.company.nokia.com


Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti:
press.services@nokia.com
http://company.nokia.com

 

 

 

If you wish to unsubscribe please go to: http://press.nokia.com/


No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Are you NOKIA loyal?