Wednesday, May 6, 2020

Nokia käynnistää ostotarjouksen liikkeeseen laskemistaan 500 000 000 euron 1,000 %:n velkakirjoista, jotka erääntyvät 15.3.2021

    

Nokia Oyj 

Sisäpiiritieto

6.5.2020 klo 11.30

 

Nokia käynnistää ostotarjouksen liikkeeseen laskemistaan 500 000 000 euron 1,000 %:n velkakirjoista, jotka erääntyvät 15.3.2021

 

EI JAETTAVAKSI, JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA TAI LAINKÄYTTÖALUEILLA, JOISSA JAKAMINEN, JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN ON KIELLETTYÄ, TAI HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT TAI ASUVAT YHDYSVALLOISSA TAI TÄLLAISILLA LAINKÄYTTÖALUEILLA.

Espoo, Suomi - Nokia Oyj ("Nokia") ilmoittaa, että se on käynnistänyt ostotarjouksen ("Ostotarjous") ostaakseen käteisellä korkeintaan alla määritellyllä Sallitulla Enimmäismäärällä: (i) pääomaltaan yhteensä 500 000 000 euron 1,00 %:n velkakirjoja, jotka erääntyvät 15.3.2021, ja jotka on laskettu liikkeelle Euro Medium Term Note -ohjelman puitteissa ("Velkakirjat").

Ostotarjous tehdään 6.5.2020 päivätyn ostotarjousasiakirjan ("Ostotarjousasiakirja") mukaisilla ehdoilla. Isolla kirjoitetut termit, joita ei ole määritelty tässä tiedotteessa, tarkoittavat samaa kuin Ostotarjousasiakirjassa.

Seuraavassa taulukossa esitetään Velkakirjoihin ja Ostotarjoukseen liittyvää tietoa:

Kuvaus

ISIN

Liikkeeseen laskettu Pääoma

Ensimmäinen Vapaaehtoinen Lunastuspäivä

Sallittu Enimmäismäärä

Ostotuotto*

1,000 %:n velkakirjat, jotka erääntyvät 15.3.2021

XS1577727164

EUR 500 000 000

15.2.2021

Nokian yksinomaisen ja rajoittamattoman harkintansa mukaan määrittelemä määrä, joka ilmoitetaan mahdollisimman pian Uusien Velkakirjojen hinnoittelun jälkeen.

0,6 %


* Vain tiedoksi: Ostohinta, määritettynä tässä tiedotteessa kuvatulla tavalla perustuen tuottoon Ensimmäiseen Vapaaehtoiseen Lunastuspäivään (15.2.2021) asti ja Selvityspäivään 15.5.2020, on 100,301 prosenttia. Mikäli Ostotarjouksen mukaisesti ostettavaksi hyväksyttyjen Velkakirjojen Selvityspäivä ei ole 15.5.2020, Ostohinta lasketaan uudelleen kuten kuvattu tässä tiedotteessa.

Ostotarjouksen tarkoitus

Ostotarjouksen tarkoituksena on hallita Nokian kokonaisvelkaantuneisuutta.

Ostotarjouksen ehdot

Uuden Rahoituksen Ehto ja muut Ehdot

Nokia tiedotti tänään aikomuksestaan laskea liikkeelle uusia euromääräisiä, kiinteäkorkoisia velkakirjoja ("Uudet Velkakirjat"). Tämä pörssitiedote ei muodosta tarjousta myydä Uusia Velkakirjoja tai pyyntöä Uusien Velkakirjojen ostotarjoukseksi, eikä Uusia Velkakirjoja rekisteröidä vuoden 1933 U.S. Securities Actin, kuten muutettu, ("Laki") mukaisesti. Uusia Velkakirjoja ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole soveltuvaa Lakiin perustuvaa poikkeusta.

Uusien Velkakirjojen sääntelytietoja: MiFID II ammattimaiset sijoittajat/vain hyväksyttävät vastapuolet/Ei PRIIPS avaintietoasiakirjaa – ainoastaan hyväksyttäville vastapuolille ja ammattimaisille sijoittajille (kaikki jakelukanavat). Ei myyntiä yksityisasiakkaille ETA-alueella tai Yhdistyneessä Kuningaskunnassa; avaintietoasiakirjaa ei ole laadittu tai tulla laatimaan. Lisätietoja Perusesitteessä.

Se, hyväksyykö Nokia Ostotarjouksen mukaisesti pätevästi tarjottuja Velkakirjoja ostettavaksi, on ehdollinen muun muassa Uusien Velkakirjojen onnistuneelle liikkeeseenlaskulle (Nokian yksinomaisen harkinnan mukaisesti) ("Uuden Rahoituksen Ehto"). Nokia voi luopua Uuden Rahoituksen Ehdosta yksinomaisen harkintansa mukaisesti. Ostotarjouksen muut ehdot on määritelty tarkemmin Ostotarjousasiakirjassa.

Ostohinta

Nokia ostaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi tarjotut ja ostettavaksi hyväksymänsä Velkakirjat Selvityspäivänä Ostohintaan, joka on 1 003,01 euroa per 1 000 euron pääoma, perustuen Ostotarjousasiakirjan ehtojen mukaisesti 0,6 prosentin ostotuottoon, ja maksaa niille Kertyneen Koron (kuten määritelty alempana). Ostohinta määritellään markkinakäytännön mukaisesti ja ilmaistaan prosenttiosuutena jokaista Ostotarjouksessa ostettavaksi hyväksyttyä Velkakirjojen 1 000 euron pääomaa kohden (pyöristettynä lähimpään 0,001 prosenttiin, 0,0005 prosentin pyöristyen ylöspäin), ja sen on tarkoitettu vastaavan Selvityspäivänä Ostotuoton suuruista tuottoa Ensimmäiseen Vapaaehtoiseen Lunastuspäivään.

Sallittu Enimmäismäärä ja Suhteellinen jaotus (pro-ration)

Jos Nokia päättää hyväksyä Velkakirjoja ostettavaksi, Nokia ehdottaa hyväksyttävänsä ostettavaksi Ostotarjouksen mukaisesti Velkakirjoja siten, ettei niiden yhteenlaskettu pääoman ylitä enimmäismäärää ("Sallittu Enimmäismäärä") jonka Nokia määrittelee yksinomaisen ja rajoittamattoman harkintansa mukaan. Alustava Sallittu Enimmäismäärä ilmoitetaan mahdollisimman pian Uusien Velkakirjojen hinnoittelun jälkeen ja lopullinen Sallittu Enimmäismäärä, ilmoitetaan viimeistään Ostotarjouksen tuloksen julkistamisen yhteydessä. Nokia varaa yksinomaisen harkintansa mukaisesti oikeuden hyväksyä Velkakirjoja ostettavaksi Ostotarjouksen mukaisesti yhteismäärältään vähemmän kuin Sallittu Enimmäismäärä, tai oikeuden nostaa Sallittua Enimmäismäärää.

Ostotarjouksen ehtojen rajoissa Nokia hyväksyy ehdottaa hyväksyvänsä Velkakirjoja ostettavaksi yhteismäärältään ainoastaan määrän, joka ei ylitä Sallittua Enimmäismäärää. Jos Ostotarjouksen mukaisesti ostettavaksi tarjottujen Velkakirjojen pääoma ylittää Sallitun Enimmäismäärän, Nokia aikoo hyväksyä tarjottuja Velkakirjoja ostettavaksi suhteellisesti jaotettuna (pro rata) siten, ettei ostettavaksi hyväksyttyjen Velkakirjojen pääoma ylitä Sallittua Enimmäismäärää. Tässä tilanteessa jokaista tarjousta suhteutetaan kertoimella, jonka suuruus on: (i) lopullinen Sallittu Enimmäismäärä, jaettuna (ii) ostettavaksi pätevästi tarjottujen Velkakirjojen pääoma (tarkennettuna siten, että ostettavaksi hyväksyttävien Velkakirjojen yhteenlaskettu pääoma on mahdollisimman lähellä Sallittua Enimmäismäärää). Jokainen tarjous pyöristetään, yllä mainitun kertoimen soveltamisen jälkeen, alaspäin lähimpään 1 000 euron pääomaan. Suhteellisen jaotuksen soveltuessa Nokia aikoo lisäksi muokata suhteellisesti jaotettua hyväksyntöjä siten, että (a) Velkakirjojen haltija myy Velkakirjoja Nokialle vähintään 100 000 euron pääomalla (vastaten Velkakirjan vähimmäisnimellisarvoa) ja (b) Velkakirjojen haltijalle jäävä Velkakirjojen pääoma (tarkoittaen niiden Velkakirjojen pääomaa, jotka on tarjottu Sähköisellä Ostotarjousvastauksella mutta joita suhteellisen jaotuksen vuoksi ei osteta) on joko (i) vähintään 100 000 euroa tai (ii) nolla euroa, ja Nokia aikoo tämän vuoksi harkintansa mukaan muokata kuhunkin Sähköiseen Ostotarjousvastaukseen soveltuvaa kerrointa tämän mukaisesti.

Velkakirjojen haltijan, jonka Velkakirjoja ostetaan Ostotarjouksen mukaisesti (mukaan lukien suhteellisen jaotuksen jälkeen) ja jolle jää Velkakirjojen ostamisen jälkeen jää arvo-osuustililleen käyttämässään selvitysjärjestelmässä Velkakirjoja joiden yhteenlaskettu pääoma on vähemmän kuin 100 000 euroa (suhteellisen jaotuksen seurauksena tai muutoin), on hankittava Velkakirjoja sellainen määrä, että omistettujen Velkakirjojen pääoma on yhteensä vähintään vähimmäisnimellisarvo 100 000 euroa, ennen kuin omistetuilla Velkakirjoilla voi käydä kauppaa selvitysjärjestelmässä.

Nokia varaa oikeuden, soveltuvan lain sallimissa rajoissa, milloin tahansa ennen Ostotarjousasiakirjan ehtojen täyttymistä, muuttaa Ostotarjousta missä tahansa suhteessa tai päättää Ostotarjous ja palauttaa tarjotut Velkakirjat, soveltuvien lakien asettamien tiedottamis- ja muiden velvollisuuksien sallimissa rajoissa

Päättymispäivä

Ostotarjous päättyy 13.5.2020 kello 16:00 (Lontoon aikaa) ("Päättymispäivä"). Nokia varaa oikeuden, soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa, milloin tahansa ja mistä tahansa syystä, siirtää Päättymispäivää myöhemmäksi tai muuttaa sitä. Tällainen siirto tiedotetaan Ostotarjousasiakirjassa kuvaillulla tavalla.

Ostotarjous toteutetaan arviolta 15.5.2020 tai niin pian tämän jälkeen, kuin on käytännössä mahdollista ("Selvityspäivä"), paitsi jos Nokia siirtää Päättymispäivää harkintansa mukaan.

Kertynyt Korko

Nokia maksaa Ostotarjouksen mukaisesti ostettavaksi hyväksymilleen Velkakirjoille niille ehtojensa mukaisesti kertyneen ja maksamattoman koron Selvityspäivään asti (sisältämättä kyseistä päivää), laskettuna Ostotarjousasiakirjan ehtojen mukaisesti ("Kertynyt Korko").

Indikatiivinen aikataulu Ostotarjoukselle

Päivämäärä ja aika

Tapahtuma

Julkistuspäivä
6.5.2020

Ostotarjouksen käynnistys ja Ostotarjousasiakirja saatavilla tarjouksen tekijän asiamieheltä.

Alustavan Sallitun Enimmäismäärän julkistaminen

Mahdollisimman pian Uusien Velkakirjojen hinnoittelun jälkeen

Nokia ilmoittaa Ostotarjouksella ostettavien Velkakirjojen alustavan Sallitun Enimmäismäärän.

Päättymispäivä
13.5.2020, klo 16:00 (Lontoon aikaa)

Määräaika pätevien Sähköisten Ostotarjousvastausten toimittamiseen tarjouksen tekijän asiamiehelle jotta Velkakirjojen haltija voi osallistua Ostotarjoukseen. Nokia voi muuttaa Päättymispäivää tai lykätä sitä vapaan harkintansa mukaisella jaksolla tai jaksoilla.

Tulosten julkistus
14.5.2020, niin pian kuin käytännöllistä.

Tiedotus koskien hyväksyykö Nokia Ostotarjouksen mukaisesti Velkakirjoista tehdyt pätevät tarjoukset ja, jos hyväksyy: (i) lopullisen Sallitun Enimmäismäärän; (ii) Ostotarjouksen mukaisesti tarjottujen Velkakirjojen yhteenlasketun pääomamäärän; (iii) ostettavaksi hyväksyttyjen Velkakirjojen yhteenlasketun pääomamäärän; (iv) suhteellisen jaotuksen kertoimen (jos soveltuu); (v) Uuden Rahoituksen Ehdon toteutumisen tai siitä luopumisen; ja (vi) Ostotarjouksen selvittämisen jälkeen jäljelle jäävien Velkakirjojen yhteenlasketun pääomamäärän.

Ostotarjouksen Selvityspäivä
Arviolta 15.5.2020, tai niin pian tämän jälkeen kuin käytännössä mahdollista.

Arvioitu Ostotarjouksen selvitys.

Ostotarjouksen järjestäjäpankit

Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International ja Nordea Bank Abp ("Järjestäjäpankit") toimivat ostotarjouksen järjestäjäpankkeina. Sijoittajat, joilla on kysymyksiä, voivat olla yhteydessä Järjestäjäpankkeihin alla esitettyihin osoitteisiin ja puhelinnumeroihin.

Barclays Bank PLC

Citigroup Global Markets Limited

Goldman Sachs International

Nordea Bank Abp

5 The North Colonnade

Canary Wharf

London E14 4BB

United Kingdom

Citigroup Centre

Canada Square

Canary Wharf

London E14 5LB

United Kingdom

Plumtree Court

25 Shoe Lane

London EC4A 4AU

United Kingdom

c/o Nordea Danmark, filial af Nordea

Bank Abp, Finland

Grønjordsvej 10

PO Box 850

DK-0900 Copenhagen C

Denmark

Tel.: +44 (0) 20 3134 8515

 

Liability Management Group

Tel: +44 20 7986 8969

 

 

Liability Management Group

Tel: +44 20 7552 6157

 

 

Liability Management Group

Tel: +45 5547 4253

 

 

Liability Management

Email:

eu.lm@barclays.com

Email:

liabilitymanagement.europe@citi.com

Email: liabilitymanagement.eu@gs.com

Email:

nordealiabilitymanagement@nordea.com

Ostotarjousasiakirjan jäljennöksiä voidaan pyytää tarjouksen tekijän asiamieheltä, Lucid Issuer Services Limitediltä, puh: +44 (0) 20 7704 0880 tai nokia@lucid-is.com. Tarjouksen tekijän asiamiehelle voi myös suunnata kysymykset liittyen Velkakirjojen tarjousmenettelyyn.

Ostotarjousasiakirja tulee lukea tämän pörssitiedotteen rinnalla. Ostotarjousasiakirja sisältää tärkeää tietoa, joka tulee lukea ennen Ostotarjoukseen liittyvän päätöksen tekemistä. Tämä pörssitiedote ei ole tarjous myydä tai pyyntö ostaa mitään arvopapereita. Ostotarjous tehdään ainoastaan Ostotarjousasiakirjan mukaisesti. Nokia, Järjestäjäpankit, tai tarjouksen tekijän asiamies eivät anna mitään suositusta Ostotarjouksen yhteydessä. Tarjouksen ehtojen, myyntirajoitusten ja muun Ostotarjoukseen soveltuvan informaation osalta viitataan Ostotarjousasiakirjaan.

Velkakirjojen haltijoiden tulisi hankkia taloudellista neuvontaa, mukaan lukien neuvontaa mahdollisista veroseuraamuksista, meklariltaan, pankin yhteyshenkilöltään, asianajajaltaan, kirjanpitäjältään tai tilintarkastajaltaan, tai muulta riippumattomalta taloudelliselta, vero- tai oikeudelliselta neuvojaltaan. Kuka tahansa luonnollinen henkilö tai yhtiö, jonka Velkakirjoja hallinnoi ja hoitaa meklari, välittäjä, pankki, säilytysyhteisö, asiamies (trust) tai muu asiamies täytyy ottaa yhteyttä kyseiseen tahoon, jos tämä luonnollinen henkilö tai yhtiö haluaa tarjota Velkakirjojaan Ostotarjouksen mukaisesti. Järjestäjäpankit eivät ole velvollisia tarjoamaan Velkakirjojen haltijoille asiakkailleen tarjoamiaan suojauksia tai neuvomaan ketään muuta henkilöä Ostotarjouksen yhteydessä.

Tarjous- ja jakelurajoitukset

Ostotarjousta ei tehdä Velkakirjojen haltijoille sellaisessa valtiossa tai alueella, jossa Ostotarjouksen tekeminen tai niiden hyväksyminen olisi kyseisessä valtiossa tai alueella sovellettavien arvopapereita koskevien ja niiden myyntiä rajoittavien sekä muiden lakien vastaista. Tarjouksia ei hyväksytä Velkakirjojen haltijoilta sellaisissa valtioissa tai alueilla, joissa kyseinen tarjoaminen tai hankkiminen olisi lainvastaista. Jos jossakin valtiossa tai alueella vaaditaan, että Ostotarjouksen tekijän tulee olla luvallinen meklari tai välittäjä ja jos joko Järjestäjäpankit tai näiden konserniyhtiöt ovat luvallisia meklareita tai välittäjiä kyseisessä valtiossa tai alueella, katsotaan kyseisen Järjestäjäpankin tai tämän konserniyhtiön, tapauksesta riippuen, tehneen Ostotarjouksen Nokian puolesta sellaisessa valtioissa tai alueella, joissa tämä on edellä kuvatulla tavalla luvallinen meklari tai välittäjä.

Kunkin Velkakirjan haltijan, joka haluaa tehdä Velkakirjoihin liittyvän tarjouksen, katsotaan tekevän ja antavan tiettyjä sopimuksia, hyväksyntöjä, vakuutuksia sekä sitoumuksia liittyen alla viitattuihin valtioihin ja alueisiin ja kuten Ostotarjousasiakirjassa on kuvattu. Jokainen tarjous, jolla tarjotaan Velkakirjoja ostettavaksi ja jonka tekee sellainen Velkakirjan haltija, joka ei voi tehdä tai antaa kyseisiä sopimuksia, hyväksyntöjä, vakuutuksia sekä sitoumuksia, on pätemätön.

Euroopan talousalue ("ETA")

Tämän tiedotteen, Ostotarjousasiakirjan tai Ostotarjoukseen liittyvien muiden asiakirjojen tai materiaalien levittäminen ei merkitse arvopapereiden tarjoamista yleisölle asetuksen (EU) 2017/1129 mukaisesti ja vastaavasti Ostotarjoukseen ei sovellu velvollisuutta julkaista esite.

Yhdysvallat

Ostotarjousta ei tehdä, eikä tulla tekemään, suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, Yhdysvaltojen postipalvelujen kautta tai millään Yhdysvaltojen osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla (sisältäen rajoituksetta faksin, sähköpostin, teleksin, puhelimen, internetin ja muut sähköisen viestinnän muodot) tai minkään Yhdysvaltojen kansallisen arvopaperipörssin kautta Yhdysvalloissa tai kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä), eikä Velkakirjoja saa tarjota ostettavaksi Ostotarjouksen yhteydessä millään edellä mainitulla tavalla tai välineellä Yhdysvalloista tai Yhdysvalloissa, eivätkä niitä saa tarjota ostettavaksi henkilöt, jotka ovat tai asuvat Yhdysvalloissa, eivätkä henkilöt, jotka toimivat yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi. Vastaavasti tämän tiedotteen, Ostotarjousasiakirjan tai muiden Ostotarjoukseen liittyvien tietojen tai dokumentaation jäljennöksiä ei tulla, eikä saa suoraan eikä välillisesti postittaa tai muutoin lähettää, jakaa tai välittää (mukaan luettuna rajoituksetta säilyttäjien, nominee-edustajien tai trustee-varainhoitajien toimesta) Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin eikä kenellekään Yhdysvalloissa olevalle tai asuvalle henkilölle eikä kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle. Ostotarjousasiakirjan saavien henkilöiden (mukaan luettuna rajoituksetta säilyttäjät, nominee-edustajat, trustee-varainhoitajat ja asiamiehet) ei tule lähettää, postittaa, jakaa tai välittää sitä tai siihen liittyviä dokumentteja Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin tai yllä mainituilla tavoilla tai välineillä. Mikä tahansa Ostotarjouksen yhteydessä tehtävä Velkakirjoja koskeva tarjous, joka on suoraan tai välillisesti seurausta näiden rajoitusten rikkomisesta, on pätemätön, ja mikä tahansa Velkakirjoja koskeva tarjous, jonka on tehnyt yhdysvaltalainen henkilö, yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi toimiva henkilö, Yhdysvalloissa oleva henkilö tai mikä tahansa sellainen asiamies, fiduciary-varainhoitaja tai muu välittäjä, joka toimii Yhdysvalloista käsin toimeksiantoja antavan päämiehen lukuun ilman omaa harkintavaltaa, on pätemätön eikä sitä hyväksytä. Tässä kappaleessa Yhdysvalloilla tarkoitetaan Amerikan Yhdysvaltoja, sen territorioita ja hallintoalueita, mitä tahansa Yhdysvaltojen osavaltiota ja Columbian piirikuntaa.

Jos yllä kuvatuista rajoituksista huolimatta kuka tahansa henkilö (mukaan luettuna rajoituksetta säilyttäjät, nominee-edustajat, trustee-varainhoitajat ja asiamiehet), perustuen sopimukselliseen tai juridiseen velvoitteeseen tai muutoin, välittää Ostotarjousasiakirjan tai minkä tahansa siihen liittyvän asiakirjan Yhdysvalloissa, Yhdysvalloista tai Yhdysvaltoihin, Yhdysvaltojen postipalvelujen kautta tai millään Yhdysvaltojen osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla (sisältäen rajoituksetta faksin, sähköpostin, teleksin, puhelimen, internetin ja muut sähköisen viestinnän muodot) tai minkään Yhdysvaltojen kansallisen arvopaperipörssin kautta, tämän henkilön tulee: (i) ilmoittaa vastaanottajalle tästä seikasta; (ii) ilmoittaa vastaanottajalle, että tämä seikka voi mitätöidä vastaanottajan tekemän tarjouksen; ja (iii) kiinnittää vastaanottajan huomio tähän kappaleeseen.

Jokainen Velkakirjojen haltija, joka osallistuu Ostotarjoukseen vakuuttaa, ettei ole Yhdysvalloissa eikä osallistu Ostotarjoukseen Yhdysvalloista käsin tai toimii ilman omaa harkintavaltaa sellaisen päämiehen lukuun, joka on Yhdysvaltojen ulkopuolella eikä päämies anna toimeksiantoa osallistua Ostotarjoukseen Yhdysvalloista käsin. Tässä ja edellisessä kappaleessa Yhdysvalloilla tarkoitetaan Amerikan Yhdysvaltoja, sen territorioita ja hallintoalueita (mukaan luettuna Puerto Rico, Yhdysvaltain Neitsytsaaret, Guam, Amerikan Samoa, Waken saari ja Pohjois-Mariaanit), mitä tahansa Yhdysvaltojen osavaltiota ja Columbian piirikuntaa.

Yhdistynyt kuningaskunta

Tätä tiedotetta, Ostotarjousasiakirjaa tai mitään Ostotarjoukseen liittyviä asiakirjoja tai materiaalia ei ole laatinut, eikä asiakirjoja ja/tai materiaalia ole hyväksynyt, vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain luvun 21 mukainen valtuutettu henkilö. Asiakirjoja ja/tai materiaalia ei jaella, eikä tule välittää, yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Asiakirjat ja/tai materiaali osoitetaan Yhdistyneessä Kuningaskunnassa ainoastaan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) määräyksen 2005 ("Määräys") artiklan 19(5) määritelmän mukaisille sijoitusammattilaisille, henkilöille joihin soveltuu Määräyksen artikla 43(2) ja muille henkilöille, joille se voidaan Määräyksen mukaan osoittaa.

Italia

Ostotarjousta, tätä tiedotetta tai Ostotarjousasiakirjaa, tai Ostotarjoukseen liittyviä muita dokumentteja tai materiaaleja, ei ole toimitettu eikä tulla toimittamaan Commissione Nazionale per le Società e la Borsa:n ("CONSOB") vahvistusmenettelyä varten.

Ostotarjous tehdään Italian tasavallassa vain 24.2.1998 annetun lain No. 58, muutoksineen, ("Rahoituspalvelulaki") artiklan 101-bis, momentin 3-bis ja 14.5.1999 annetun CONSOB määräyksen No. 11971, muutoksineen, artiklan 35-bis, momentin 4 sisältämien poikkeuksien mukaisesti.

Velkakirjojen haltijat voivat tarjota Velkakirjojaan auktorisoitujen henkilöiden (kuten sijoitusyhtiöiden, pankkien tai taloudellisten välittäjien, joilla on lupa suorittaa kyseisiä toimia Italiassa Rahoituspalvelulain, 29.10.2007 annetun CONSOB määräyksen No. 16190, muutoksineen, ja 1.9.1993 annetun lain No. 385, muutoksineen, mukaisesti) kautta ja soveltuvien lakien ja määräysten tai CONSOB:n tai Italian muiden viranomaisten asettamien vaatimusten mukaisesti.

Jokaisen välittäjän tulee noudattaa soveltuvia lakeja ja määräyksiä koskien tiedonantovelvollisuuksiaan suhteessa asiakkaisiinsa Velkakirjoihin tai Ostotarjoukseen liittyen.

Belgia

Tätä tiedotetta, Ostotarjousasiakirjaa tai Ostotarjoukseen liittyviä muita asiakirjoja tai materiaaleja ei ole toimitettu eikä tulla toimittamaan Belgian Rahoituspalvelu- ja Markkinaviranomaisen hyväksyttäviksi tai tunnustettaviksi ja vastaavasti Ostotarjousta ei voida tehdä Belgiassa julkisena tarjouksena, kuten määritelty 1.4.2007 annetun Belgian julkisia ostotarjouksia koskevan lain, muutoksineen, artiklassa 3. Näin ollen Ostotarjousta ei voida markkinoida eikä Ostotarjousta voida tehdä, eikä tätä tiedotetta tai Ostotarjousasiakirjaa tai Ostotarjoukseen liittyviä muita asiakirjoja ja materiaaleja (pitäen sisällään kaikki muistiot, informaatiokirjeet, esitteet tai muut vastaavat dokumentit) ole levitetty eikä tulla levittämään tai muutoin asettamaan saataville, suoraan tai välillisesti, Belgiassa muille kuin "ammattimaisille sijoittajille" kuten tämä on määritelty 16.6.2006 annetun Belgian sijoitusinstrumenttien julkista tarjoamista ja sijoitusinstrumenttien ottamista kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla koskevan lain, muutoksineen, artiklassa 10.

Ranska

Ostotarjousta ei suunnata yleisölle suoraan tai välillisesti Ranskan tasavallassa ("Ranska"). Myöskään tätä tiedotetta tai Ostotarjousasiakirjaa tai Ostotarjoukseen liittyviä muita asiakirjoja tai materiaaleja ei ole levitetty eikä tulla levittämään yleisölle Ranskassa, ja vain: (i) salkunhoitoon liittyviä sijoituspalveluja kolmansille henkilöille tarjoavat tahot (personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers); ja/tai (ii) omaan lukuunsa toimivat ammattimaiset sijoittajat (investisseurs qualifiés), muut kuin luonnolliset henkilöt, kuten nämä kaikki on määritelty Ranskan Code Monétaire et Financier artikloissa L.411-1, L.411-2 ja D.411-1 ja kyseisten artikloiden mukaisesti, voivat osallistua Ostotarjoukseen. Ostotarjoustiedotetta ei ole toimitettu eikä tulla toimittamaan Autorité des Marchés Financiers vahvistettavaksi tai hyväksyttäväksi.

 

Nokia
Luomme teknologiaa yhdistämään koko maailman. Vain Nokia tarjoaa kokonaisvaltaisen valikoiman verkkoratkaisuja, ohjelmistoja, palveluita ja lisensointimahdollisuuksia maailmanlaajuisesti. Innovaatioidemme ja palkitun Nokia Bell Labsin johdolla olemme 5G-verkkojen kehityksen ja käyttöönoton kärjessä.

Radioverkkojemme avulla viestintäpalveluja tarjoavat asiakkaamme palvelevat yli 6,4 miljardia liittymää, ja yritysasiakkaamme ovat ottaneet käyttöön yli 1 300 teollisuuden verkkoa ympäri maailmaa. Sitoutuen korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin muutamme ihmisten tavan elää, työskennellä ja viestiä. Seuraa meitä verkkosivuillamme www.nokia.com ja Twitterissä @nokia.

 

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia

Viestintä

Puh. +358 (0) 10 448 4900

Sähköposti: press.services@nokia.com  

Katja Antila, johtaja, mediasuhteet

 

 


This message was sent to newsnokia.post@blogger.com.
If you wish to no longer receive these messages you can unsubscribe.

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Are you NOKIA loyal?