Thursday, May 14, 2020

Nokia ilmoittaa uusista joukkovelkakirjalainoista ja ostotarjouksen Sallitun Enimmäismäärän ja tuloksen

    

Nokia Oyj 

Pörssitiedote
14.5.2020 klo 10:00

 

Nokia ilmoittaa uusista joukkovelkakirjalainoista ja ostotarjouksen Sallitun Enimmäismäärän ja tuloksen

 

EI JAETTAVAKSI, JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA TAI LAINKÄYTTÖALUEILLA, JOISSA JAKAMINEN, JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN ON KIELLETTYÄ, TAI HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT TAI ASUVAT YHDYSVALLOISSA TAI TÄLLAISILLA LAINKÄYTTÖALUEILLA.

Tämä tiedote on luettava yhdessä 6.5.2020 päivätyn ostotarjousasiakirjan ("Ostotarjousasiakirja) kanssa. Isolla kirjoitetut termit, joita ei ole määritelty tässä tiedotteessa, tarkoittavat samaa kuin Ostotarjousasiakirjassa.

Espoo, Suomi - Nokia Oyj ("Nokia") ilmoitti 6.5.2020 aloittavansa Ostotarjousasiakirjan mukaisen Ostotarjouksen. Ostotarjous päättyi 13.5.2020 kello 16:00 (Lontoon aikaa).

6.5.2020 Nokia hinnoitteli uuden 500 000 000 euron 2,375% joukkovelkakirjalainan, joka erääntyy 15.5.2025 ja uuden 500 000 000 euron 3,125 %:n joukkovelkakirjalainan, joka erääntyy 15.5.2028 ("Uudet Velkakirjat"). Nokia hakee Uusien Velkakirjojen ottamista kaupankäynnin kohteeksi Euronext Dublinin säännellyllä markkinalla.

Uuden Rahoituksen Ehto tulee täyttymään Uuden Velkakirjan liikkeeseenlaskulla. Uudet Velkakirjat on hinnoiteltu, ja Uusien Velkakirjojen merkintää ja ostamista koskeva merkintäsopimus Nokian ja liikkeeseenlaskun järjestäjien välillä on allekirjoitettu ja voimassa tämän tiedotteen antopäivänä.

Tämän vuoksi Nokia ilmoittaa hyväksyvänsä Ostotarjouksen mukaisesti tarjottuja Velkakirjoja seuraavasti:

  • Ostotarjouksessa tarjottujen Velkakirjojen yhteenlaskettu pääoma: 227 064 000 euroa
  • Ostotarjouksen Sallituksi Enimmäismääräksi on asetettu 150 000 000 euroa. Näin ollen tarjottuihin Velkakirjoihin sovelletaan suhteellisen jaotuksen kerrointa 65,953 %.
  • Nokian ostettavaksi hyväksymien Velkakirjojen yhteenlaskettu pääoma: 150 000 000 euroa
  • Velkakirjojen yhteenlaskettu pääoma Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen: 350 000 000 euroa

Ostotarjouksen ja Uusien Velkakirjojen Selvityspäivän odotetaan olevan 15.5.2020.

Kristian Pullola, Nokian talous- ja rahoitusjohtaja kommentoi: "Näiden rahoitusjärjestelyjen menestyksekäs toteuttaminen on merkki luottamuksesta Nokiaan ja kykyymme palvella vahvaa asiakaskuntaamme, joka tarjoaa välttämättömiä palveluita näinä ennennäkemättöminä aikoina. Olemme etukäteen rahoittaneet joukkovelkakirjojemme takaisinmaksut vuosien 2021 ja 2022 osalta huolellisen pääomarakenteen hallintamme mukaisesti. Tämä antaa meille hyvät edellytykset liiketoimintamme harjoittamiseen ja alamme johtavan aseman edellyttävien tutkimus- ja kehitysinvestointien jatkamiseen.

Ostotarjouksen järjestäjäpankit

Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International ja Nordea Bank Abp ("Järjestäjäpankit") toimivat ostotarjouksen järjestäjäpankkeina. Sijoittajat, joilla on kysymyksiä, voivat olla yhteydessä Järjestäjäpankkeihin alla esitettyihin osoitteisiin ja puhelinnumeroihin.

Barclays Bank PLC

Citigroup Global Markets Limited

Goldman Sachs International

Nordea Bank Abp

5 The North Colonnade

Canary Wharf

London E14 4BB

United Kingdom

Citigroup Centre

Canada Square

Canary Wharf

London E14 5LB

United Kingdom

Plumtree Court

25 Shoe Lane

London EC4A 4AU

United Kingdom

c/o Nordea Danmark, filial af Nordea

Bank Abp, Finland

Grønjordsvej 10

PO Box 850

DK-0900 Copenhagen C

Denmark

Tel.: +44 (0) 20 3134 8515

 

Liability Management Group

Tel: +44 20 7986 8969

 

 

Liability Management Group

Tel: +44 20 7552 6157

 

 

Liability Management Group

Tel: +45 5547 4253

 

 

Liability Management

Email:

eu.lm@barclays.com

Email:

liabilitymanagement.europe@citi.com

Email: liabilitymanagement.eu@gs.com

Email:

nordealiabilitymanagement@nordea.com

Ostotarjousasiakirjan jäljennöksiä voidaan pyytää tarjouksen tekijän asiamieheltä, Lucid Issuer Services Limitediltä, puh: +44 (0) 20 7704 0880 tai nokia@lucid-is.com. Tarjouksen tekijän asiamiehelle voi myös suunnata kysymykset liittyen Velkakirjojen tarjousmenettelyyn.

Ostotarjousasiakirja tulee lukea tämän pörssitiedotteen rinnalla. Ostotarjousasiakirja sisältää tärkeää tietoa, joka tulee lukea ennen Ostotarjoukseen liittyvän päätöksen tekemistä. Tämä pörssitiedote ei ole tarjous myydä tai pyyntö ostaa mitään arvopapereita. Ostotarjous tehdään ainoastaan Ostotarjousasiakirjan mukaisesti. Nokia, Järjestäjäpankit, tai tarjouksen tekijän asiamies eivät anna mitään suositusta Ostotarjouksen yhteydessä. Tarjouksen ehtojen, myyntirajoitusten ja muun Ostotarjoukseen soveltuvan informaation osalta viitataan Ostotarjousasiakirjaan.

Velkakirjojen haltijoiden tulisi hankkia taloudellista neuvontaa, mukaan lukien neuvontaa mahdollisista veroseuraamuksista, meklariltaan, pankin yhteyshenkilöltään, asianajajaltaan, kirjanpitäjältään tai tilintarkastajaltaan, tai muulta riippumattomalta taloudelliselta, vero- tai oikeudelliselta neuvojaltaan. Kuka tahansa luonnollinen henkilö tai yhtiö, jonka Velkakirjoja hallinnoi ja hoitaa meklari, välittäjä, pankki, säilytysyhteisö, asiamies (trust) tai muu asiamies täytyy ottaa yhteyttä kyseiseen tahoon, jos tämä luonnollinen henkilö tai yhtiö haluaa tarjota Velkakirjojaan Ostotarjouksen mukaisesti. Järjestäjäpankit eivät ole velvollisia tarjoamaan Velkakirjojen haltijoille asiakkailleen tarjoamiaan suojauksia tai neuvomaan ketään muuta henkilöä Ostotarjouksen yhteydessä.

 

Nokia
Luomme teknologiaa yhdistämään koko maailman. Vain Nokia tarjoaa kokonaisvaltaisen valikoiman verkkoratkaisuja, ohjelmistoja, palveluita ja lisensointimahdollisuuksia maailmanlaajuisesti. Innovaatioidemme ja palkitun Nokia Bell Labsin johdolla olemme 5G-verkkojen kehityksen ja käyttöönoton kärjessä.

Radioverkkojemme avulla viestintäpalveluja tarjoavat asiakkaamme palvelevat yli 6,4 miljardia liittymää, ja yritysasiakkaamme ovat ottaneet käyttöön yli 1 300 teollisuuden verkkoa ympäri maailmaa. Sitoutuen korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin muutamme ihmisten tavan elää, työskennellä ja viestiä. Seuraa meitä verkkosivuillamme www.nokia.com ja Twitterissä @nokia.

 

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia

Viestintä

Puh. +358 (0) 10 448 4900

Sähköposti: press.services@nokia.com  

Katja Antila, johtaja, mediasuhteet

 

 


This message was sent to newsnokia.post@blogger.com.
If you wish to no longer receive these messages you can unsubscribe.

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Are you NOKIA loyal?