Thursday, July 24, 2014

Nokia nimittää Ramzi Haidamuksen Nokia Technologies -liiketoiminnan johtajaksi ja Nokian johtokunnan jäseneksi

NOKIA    

Nokia nimittää Ramzi Haidamuksen Nokia Technologies -liiketoiminnan johtajaksi ja Nokian johtokunnan jäseneksi

Nokia Oyj
Pörssitiedote
24.7.2014 klo 12.35


Nokia ilmoitti tänään nimittäneensä Ramzi Haidamuksen Nokia Technologies -liiketoiminnan johtajaksi ja Nokian johtokunnan jäseneksi alkaen 3. syyskuuta 2014. Haidamus on teknologialisensoinnin asiantuntija, ja hänellä on vahva kokemus liiketoiminnan johtamisesta ja innovoinnista.

Haidamus on insinööri, joka on työskennellyt valtaosan urastaan Dolby Laboratories -yhtiössä, joka hänen myötävaikutuksellaan kasvoi 72 miljoonan dollarin yhtiöstä lähes miljardin dollarin menestyväksi pörssiyhtiöksi. Haidamus on työskennellyt Dolbyssa 17 vuotta useissa tehtävissä, viimeksi operatiivisissa johtotehtävissä. Hän on johtanut useita innovaatiohankkeita, mukaan lukien Dolbyn DVD- ja Blu Ray -standardien ja -teknologioiden kehitystä. Hänellä on kokemusta uusien teknologioiden kehittämisestä yrityshautomotyyppisessä ympäristössä sekä uuden liiketoiminnan kasvattamisesta, muun muassa Dolbyn tytäryhtiön Via Licencing Corporationin toimitusjohtajana.

"Ramzilla on erinomainen yhdistelmä teknologiaosaamista, johtamistaitoa ja innovaatiokokemusta johtamaan huippuluokan teknologialiiketoimintaamme", sanoo Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri. "Saatuamme Ramzin Nokia Technologies -liiketoimintamme johtajaksi ja jatkaessamme investointeja tutkimukseen ja kehitykseen olemme erinomaisessa asemassa kehittää innovaatio- ja lisensointiliiketoimintaamme. Tämä vie meidät kohti tavoitettamme olla teknologiajohtaja maailmassa, jossa kaikki - niin ihmiset kuin laitteet - voivat olla yhteydessä toisiinsa."


"Minulle on kunnia tulla nimitetyksi tähän erittäin mielenkiintoiseen tehtävään Nokiassa", sanoo Nokia Technologies -liiketoiminnan johtajaksi nimitetty Haidamus. "Olen erittäin iloinen saadessani tilaisuuden johtaa Nokian uraauurtavaa teknologialiiketoimintaa, jolla on vaikuttavat innovaatioansiot, ja jonka palveluksessa on satoja maailman johtavia tiedemiehiä ja insinöörejä. Nämä asiantuntijat ovat luoneet yli puolet Nokian viimeaikaisista patenteista ja ovat johtavia asiantuntijoita monilla olennaisilla Internetiin kytketyn maailman mahdollistavilla alueilla."

Haidamus syntyi Libanonissa ja muutti 17-vuotiaana USA:han, jossa hän suoritti sähkötekniikan Bachelor ja Master -tutkinnot University of the Pacific -yliopistossa.

Nokia Technologies -liiketoiminnan virkaatekevänä johtajana sen perustamisesta 1.5.2014 alkaen toiminut Henry Tirri jatkaa tehtävässä kunnes Haidamus aloittaa 3.9.2014. Tällöin Tirri jää pois Nokian johtokunnasta, ja jatkaa Surin teknologianeuvonantajana. 

"Olemme kiitollisia Henrylle hänen vuosia jatkuneesta työstään Nokian hyväksi ja siitä, että hän halusi ottaa Nokia Technologies -tiimin johtoonsa tärkeänä muutoksen aikana", Suri sanoo. "Henry on luvannut tukea Ramzia hänen perehtyessään yritykseemme. Henryllä on ainutlaatuinen tuntemus teknologian maailmasta, ja olen hyvin kiitollinen voidessamme hyödyntää hänen asiantuntijuuttaan tämän vuoden ajan ja mahdollisesti pidempään".

 

Ramzi Haidamuksen valokuva on ladattavissa osoitteessa: http://nokia.ly/1uhFQTS

 

TULEVAISUUDENNÄKYMIIN LIITTYVÄT KANNANOTOT

On otettava huomioon, että Nokiaan ja sen liiketoimintaan liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ja että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat, ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt liittyen Nokian strategioihin; B) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt liittyen Nokian jatkuvien liiketoimintojen, Nokia Networks, HERE ja Nokia Technologies, tulevaan tulokseen; C) oletukset, suunnitelman ja hyödyt liittyen muutoksiin johdossamme ja toiminnallisessa rakenteessamme; D) oletukset markkinoiden kehittymisestä ja yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; E) oletukset ja tavoitteet koskien suoriutumista, mukaan lukien markkinaosuus, hinnat, liikevaihto ja tuotteidemme ja palveluidemme katteet; F) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus; G) oletukset ja tavoitteet koskien taloudellista tulostamme, kulujen säästämistä ja kilpailukykyisyyttä sekä toiminnan tulosta; H) oletukset ja tavoitteet koskien yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä; I) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulos; J) oletukset koskien uudelleenjärjestelyitä, investointeja, yritysjärjestelyistä saatavien tulojen käyttöä, divestointeja ja yrityskauppoja ja kykymme saavuttaa näiden uudelleenjärjestelyjen, investointien, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, mukaan lukien oletukset, suunnitelmat ja hyödyt liittyen 3.9.2013 julkistettuun yrityskauppaan, jossa Nokia myi olennaisilta osin koko sen Devices & Services liiketoiminnan Microsoftille 25.4.2014 (D&S-liiketoiminnan Myynti); K) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulee tekemään" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme toteuttaa strategioitamme onnistuneesti tai oikea-aikaisesti ja kykymme sopeuttaa toimintaamme; 2) Kykymme säilyttää ja parantaa jatkuvien liiketoimintojemme toiminnallista ja taloudellista tulosta ja tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia tai menestyksekkäästi harjoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia; 3) kykymme toteuttaa Nokia Networksin strategia ja tehokkaasti, kannattavasti ja oikea aikaisesti sopeuttaa sen liiketoiminta ja vastata asiakkaiden kasvavaan tarpeeseen erilaisiin sovelluksiin tai tekniseen kehitykseen; 4) kykymme Nokia Networksin liiketoiminnassa tehokkaasti ja kannattavasti ja oikea-aikaisesti sijoittaa uusiin kilpailukykyisiin ja korkealatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin; 5) kykymme keksiä uusia relevantteja teknologioita, tuotteita ja palveluita, kehittää ja ylläpitää teollisuusoikeuksiemme salkkua ja ylläpitää nykyisiä teollisuusoikeuksien tulonlähteitä sekä keksiä uusia sellaisia; 6) kykymme suojella lukuisia patentoituja standardisoituja tai Nokian omia teknologioita kolmansien osapuolien rikkomuksilta ja toimilta mitätöidä näiden teknologioiden teollisuusoikeuksia; 7) kykymme ylläpitää HERE-liiketoiminnassa tämänhetkisiä tulonlähteitä, jotka HERE-liiketoiminta on historiallisesti saanut pääosin autoteollisuudesta, onnistua luomaan uusia tulonlähteitä, menestyksekäs paikkatietoalusta ja laajentamaan paikkatietopalveluitamme kattamaan yhä useampia laitteita ja käyttöjärjestelmiä; 8) kulukirjausten ja arvonalentumisten vaikutukset, mukaan lukien liikearvo ja vastuut; 9) riippuvuutemme langattoman viestinnän ja viestinnän toimialojen kehityksestä useilla eri markkinoilla, sekä yleisestä maailmanlaajuisesta ja alueellisesta taloudellisesta tilanteesta; 10) Nokia Networks-liiketoiminnan riippuvuus suppeasta määrästä asiakkaita ja laajoista, monivuotisista sopimuksista; 11) kykymme pitää palveluksessa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 12) potentiaaliset monitahoiset veroihin liittyvät seikat ja velvoitteet, joiden nojalla meille voi tulla maksettavaksi lisää veroja eri lainkäyttöalueilla, sekä se, että todellinen tai oletettu tuloksemme, muiden tekijöiden ohella, voi vaatia kirjanpitoarvon vähennyksiä laskennallisissa verosaatavissa; 13) kykymme hallinnoida tuotantoamme, palvelukehitystämme ja toimitusta sekä logistiikkaamme tehokkaasti ja keskeytyksittä, erityisesti, jos rajoitettu määrä toimittajia, joista olemme riippuvaisia ei välttämättä pysty toimittamaan riittävää määrää täysin toimivia tuotteita ja komponentteja tai ajoissa toimittamaan palveluita; 14) D&S-liiketoiminnan Myynti voi altistaa meidät taseen ulkopuolisille vastuille, ja sopimukset, joita olemme tehneet Microsoftin kanssa voivat sisältää ehtoja, jotka osoittautuvat meille epäedullisiksi; 15) tehottomuus-, toiminta- tai muu häiriö tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista toimintamme on riippuvaista tai mahdollinen kybertietoturvamurto; 16) kykymme saavuttaa tavoitteet tai tavoitellut parannukset liittyen tavoiteltuihin tulosparannuksiin, kulusäästöihin tai kilpailukykyisyyteen; 17) Nokia Networksin asiakasrahoitusriskien hallinta; 18) yhteistyökumppaneidemme ja partnereidemme suorituskyky sekä kykymme solmia onnistuneita yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyjä; 19) kykymme suojata teknologioita, joita kehitämme, lisensoimme, käytämme tai aiomme käyttää, kanteilta siitä, että olemme loukanneet kolmannen osapuolen teollisuusoikeuksia sekä mahdollisten lisensiointi kulujen, tiettyjen teknologioiden käyttöön liittyvien rajoitusten ja teollisuusoikeuksiin liittyvien oikeudenkäyntien vaikutukset; 20) talouden, sääntelyn tai politiikan kehitys sekä muiden tapahtumien vaikutus toimintaamme ja liikevaihtoomme niissä useissa maissa tai alueilla, joissa harjoitamme liiketoimintaa; 21) valuuttakurssien vaihtelut, erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron ja Yhdysvaltojen dollarin, Japanin jenin, Kiinan yuanin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 22) kykymme menestyksekkäästi panna täytäntöön suunnitellut yritysjärjestelyt kuten hankinnat, divestoinnit, fuusiot, yhteistoimintayritykset, hallinnoida niihin liittyviä odottamattomia vastuita ja saavuttaa asetetut hyödyt; 23) oikeudenkäynnit, välimiesmenettelyt, sopimuksiin liittyvät riidat ja syytökset terveyshaitoista liittyen liiketoimintaamme sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian viimeisimmässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) s. 12-35 otsikon Item 3.D "Risk Factors" alla ja meidän 24.7.2014 julkistamassamme osavuosikatsauksessa esitetyt riskit. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

 

Nokia

Nokia sijoittaa teknologioihin, jotka mahdollistavat maailman, jossa miljardit laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Nokialla on kolme liiketoimintaa: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoihin, laitteisiin ja palveluihin keskittyvä Nokia Networks, sijaintitietoon keskittyvä HERE ja teknologiakehitykseen -ja lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies. Kaikki Nokian liiketoiminnat ovat omien toimialueidensa johtavia toimijoita. http://company.nokia.com

Nokia Technologies kehittää ja lisensoi huippuinnovaatioita, jotka mahdollistavat uuden murroksen tietojenkäsittelyssä ja langattomissa ratkaisuissa. Tässä "ohjelmoitavassa maailmassa" älykkäät yhteydet liittävät miljoonat, jokapäiväisessä käytössä olevat laitteet verkkoon ja siten luovat uusia, kiinnostavia mahdollisuuksia. Alansa johtava tutkimus- ja tuotekehitystiimi on Nokia Technologies -liiketoiminnan ytimessä. Yhteistyössä maailman  johtavien yliopistojen kanssa se laajentaa Nokian johtavaa roolia niiden teknologioiden ja standardien kehittämisessä, jotka mahdollistavat valtaosan tänään käytössä olevista langattoman tietoliikenteen ja -tekniikan tuotteista. Tutkijoillamme, insinööreillämme ja lisensoijillamme on pitkä kokemus muun muassa valokuvausteknologioiden, sensori- ja materiaaliteknologioiden, langattomien yhteyksien ja virrankulutuksen hallinnan saralla.

 

 

Lisätietoja tiedotusvälineille

Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti:
press.services@nokia.com

 

 

 

If you wish to unsubscribe please go to: http://company.nokia.com/en/news/press-releases/subscribe


No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Are you NOKIA loyal?